GŁÓWNE TEMATY BADAWCZE


Zakład Genomiki Zintegrowanej


Proponowane tematy prac dyplomowych


Ogólna charakterystyka profilu badawczego Zakładu

[---]

Ważniejsze tematy badawcze aktualnie prowadzone w Zakładzie

[---]