GŁÓWNE TEMATY BADAWCZE


Zakład Biologii Rozwoju Człowieka


Proponowane tematy prac dyplomowych


Ogólna charakterystyka profilu badawczego Zakładu

Wzrastanie cech ilościowych w ontogenezie człowieka (monitorowanie rozwoju człowieka).
Dojrzałość biologiczna: kryteria oceny, aspekt aplikacyjny.
Czynniki środowiskowe regulujące i kontrolujące wzrastanie.
Biologia starzenia się człowieka współczesnego.
Antropologia kliniczna.

Ważniejsze tematy badawcze aktualnie prowadzone w Zakładzie

Badanie natury procesu wzrastania: proces ciągły i saltacyjny
Modelowanie procesu wzrastania.
Wrażliwość osobnika i populacji na czynniki środowiskowe.
Wskaźnik EMN (elektroforetyczna ruchliwość jąder komórkowych) i jego przydatność w ocenie wieku biologicznego
Morfologia i fizjologia procesu starzenia się człowieka.