PUBLIKACJE


Zakład Ekologii Ewolucyjnej Człowieka

prof. UAM dr hab. Katarzyna A. Kaszycka

prof. dr hab. Jan Strzałko

prof. UAM dr hab. Alicja Budnik

dr hab. Krzysztof Kościński

dr Grażyna Liczbińska


Profesor UAM dr hab. Katarzyna A. Kaszycka

Štrkalj G., Kaszycka K.A., 2012, Shedding new light on an old mystery: Early photographs of the Taung Child, South African Journal of Science, 108 (11/12).

Kaszycka K.A., 2011, O pochodzeniu człowieka, [w:] „Ewolucja życia i ewolucja wszechświata” J. Mączka i P. Polak (red.), Copernicus Center Press, Kraków, ss. 135-145.

Kaszycka K.A., 2010, Sexual dimorphism and social structure in Australopithecus robustus: How strong is the evidence for "hominid harems"? American Journal of Physical Anthropology, Suppl. 50, 139.

Kaszycka K.A., 2009 (I wyd.) /2010 (II wyd.), Dymorfizm płciowy południowoafrykańskich australopiteków, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, ss. 243.

Kaszycka K.A., 2009, Pochodzenie i ewolucja człowieka, Kosmos, 58: 559-570.

Kaszycka K.A., G. Štrkalj, J. Strzałko, 2009, Current Views of European Anthropologists on Race: Influence of Educational and Ideological Background, American Anthropologist, 111, 43-56.

K.A. Kaszycka, 2009, Sexual dimorphism in the South African "robust" australopithecines, Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, n.s., t 20: 49.

Kaszycka K.A., M. Ryszkiewicz, 2008, cz. V. Ewolucja, [w:] Biologia. Jedność i różnorodność, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa, ss. 782-859.

Kaszycka K.A., 2008, Homo hobbit, Polityka nr 18 (2652), ss. 92-94.

Kaszycka K.A., 2008, Nasz ludzki rodowód, Focus nr 3 (150), ss. 54-57.

Kaszycka K.A., 2007, Dwa miliony lat ewolucji człowieka, [w:] Kontrowersje wokół początków człowieka (G. Bugajak i J. Tomczyk red.), Katowice, ss. 87-97.

Kaszycka K.A., 2007 Mit ludzkiej rasy, Focus nr 1 (136), ss. 60-66.

Kaszycka K.A., 2007 - Karol Sabath (1963-2007), Anthropological Review, 70: 86-87.

Strkalj G., K.A. Kaszycka, 2007 - Professor Leonard Liebermann (1925-2007), Anthropological Review, 70: 80-81.

Słownik terminów biologicznych, 2006/2004 (red. J. Strzałko), Autorzy: J. Strzałko, B. Jackowiak, K.A. Kaszycka, A. Lesicki, T. Mossor-Pietraszewska, W. Niedbała, W. Prus-Głowacki, A. Szweykowska. (A). 2006 – Wyd. Naukowe UAM, Poznań. (B). 2004 – Aneksy internetowe Encyklopedii Powszechnej PWN, wydanie online www.pwn.pl.

K.A. Kaszycka, 2005, Kontrowersje wokół taksonomii hominidów, [w:] Problemy taksonomii kopalnych form ludzkich i typologii współczesnego człowieka (red. nauk. P. Bergman et al.), Warszawa, AWF, ss. 61-67.

Kaszycka K.A., M. Ryszkiewicz, 2005, Ewolucjonizm, [w:] Biologia. Podręcznik tom 4 (liceum ogólnokształcące, zakres rozszerzony), Wydanie Zmienione, (red. nauk. serii J. Duszyński), Wyd. Szkolne PWN, Warszawa, ss. 142-237.

Kaszycka K.A., 2005 - "Profesor Frank Livingston (1928-2005)", Przegląd Antropologiczny-Anthropological Review, 68: 89-90

Frayer D.W., K.A. Kaszycka, 2005 - "Profesor Jan Jelinek (1926-2004)", Przegląd Antropologiczny–Anthropological Review, 68: 87-88.

Lieberman L., K.A. Kaszycka, A.J. Martinez Fuentes, L. Yablonsky, R.C. Kirk, G. Štrkalj, Q. Wang, L. Sun, 2004, The race concept in six regions: Variation without consensus, Collegium Antropologicum, 28: 907-921.

Kaszycka K.A., 2004, Pojęcie gatunku w paleontologii, [w:] Gatunek w systematyce, W. Niedbała i K. Łastowski red., Poznań, ss.19-27.

Kaszycka K.A., J. Strzałko, 2003, Race: Tradition and convenience, or taxonomic reality? More on the race concept in Polish anthropology, Przegląd Antropologiczny–Anthropological Review, 66: 23-37.

Kaszycka K.A., J. Strzałko, 2003, "Race" - Still an issue for physical anthropology? Results of Polish studies seen in the light of the U.S. findings, American Anthropologist, 105, 114-122

Kaszycka K.A., 2002, Status of Kromdraai: Cranial, mandibular and dental morphology, systematic relationships, and significance of the Kromdraai hominids, Cahiers de Paleoanthropologie, CNRS Editions, Paris, ss. 131

Kaszycka K.A., J. Strzałko, 2002, Is there still place for the race concept in Polish anthropology?, Collegium Antropologicum, 26 Suppl., 103

Kaszycka K.A., 2002, Profesor John T. Robinson (1923-2001), Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review, 65: 107-108.

Kaszycka K.A., G. Strkalj, 2002, Anthropologists' attitudes towards the concept of race: The Polish sample, Current Anthropology, 43, 329-335

Kaszycka K.A., 2001, A new graphic reconstruction of the type specimen of Australopithecus robustus from Kromdraai, South Africa - TM 1517, South African Journal of Science, 97, 404-409

Kaszycka K.A., 2001, Ewolucja Naczelnych i Człowieka & Paleoantropologia I, Skrypt do zajęć laboratoryjnych i wykładów (Część 1 i 2), Materiały Dydaktyczne Instytutu Antropologii UAM, Poznań

Kaszycka K.A., 1999, Phylogenetic systematics perspective and problems with ancestral species - theoretical considerations. Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review, vol. 62, pp. 67-74

Kaszycka K.A., 1999, Phylogenetic relationships of Kromdraai hominid sample. American Journal of Physical Anthropology, Supl. 28, 165

Kaszycka K.A., 1998, Facial growth and remodeling in the australopithecines - A review. Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review, 61, 75-83

Kaszycka K.A., 1996, Status of Kromdraai: Cranial, mandibular and dental morphology, systematic relationships, and significance of the Kromdraai hominids (summary of the thesis). Variability & Evolution, 5, 107-110. Poznań

Kaszycka K.A., 1996, Koncepcje gatunku. Przegląd i ocena stosowalności do badań materiałów kopalnych. Przegląd Antropologiczny, 59, 19-29

Kaszycka K.A., 1996, Autor haseł z dziedziny paleoantropologii, [w:] Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga, tom 3, "Życie", (J. Strzałko red.), Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

Strzałko J., K.A. Kaszycka, B. Kujawa, 1996, Najpiękniejsza jest przeciętna, Wiedza i Życie nr 5 (737), 20-22

Kaszycka K.A., 1994, Funkcjonalno-adaptacyjne uwarunkowania zmienności morfologicznej twarzy australopiteków. Przegląd Antropologiczny, 57, 39-50

Kaszycka K.A., 1994, A new cladistic reconstruction of hominid phylogeny following the discovery of Australopithecus aethiopicus. Journal of Anatomy, 185, 684-685

Kaszycka K.A., 1993, Zastosowanie analizy kladystycznej do rekonstrukcji filogenezy hominidów. Przegląd Antropologiczny, 56, 139-149

Strzałko J., Kaszycka K.A., 1992, Physical attractiveness: Interpersonal and intrapersonal variability of assessments. Social Biology, 39, 170-176

Strzałko J., Kaszycka K., 1990, Atrakcyjność fizyczna - obiektywne i subiektywne składowe oceny. Przegląd Antropologiczny, 54 (1988), 7-17

Strzałko J., Lewicki P. K. T., Kaszycka K., 1990, Subiektywna ocena rozmiarów ciała. Przegląd Antropologiczny, 54 (1988), 19-25

Kaszycka K., 1989, Materiał szkieletowy z katedry gnieźnieńskiej (X/XI - XVII wiek). Przegląd Antropologiczny, 53, 137-148

Malinowski A., Kaszycka K. A., 1989, Wielkość mięśnia skroniowego a wymiary i proporcje czaszek ludzkich. Materiały i Prace Antropologiczne, 110, 61-78

Kaszycka K., 1987, Materiał szkieletowy z katedry gnieźnieńskiej (X/XI-XVII wiek). Przegląd Antropologiczny, 53, 137-148

Kaszycka K., 1986, Zróżnicowanie plio-plejstoceńskich Hominidae. III. Konsekwencje taksonomiczne i antropogenetyczne. Przegląd Antropologiczny, 52, 129-150

Kaszycka K., 1985, Zróżnicowanie plio-plejstoceńskich Hominidae. II. Dymorfizm płciowy. Przegląd Antropologiczny, 51, 65-77

Kaszycka K., 1984, Zróżnicowanie plio-plejstoceńskich Hominidae. I. Charakterystyka morfologiczna i ekologiczna. Przegląd Antropologiczny, 50, 277-297

Kaszycka K., 1983, Zmiany w narządzie żucia a remodelowanie kości twarzy. Przegląd Antropologiczny, 49, 203-206


Profesor dr hab. Jan Strzałko

Strzałko J., 2010, Co jest ewolucyjnym dziedzictwem człowieka: Rasy czy rasizm? Kosmos, 59 (1-2), 251-256.

Strzałko J., 2009, Darwin jako antropolog ewolucyjny: Problem ras ludzkich, Kosmos, 58 (3-4), 273-278.

Kaszycka A.K., G. Štrkalj, J. Strzałko, 2009, Current views of European anthropologists on race: Influence of educational and ideological background, American Anthropologist, 111, 43-56.

Strzałko J., 2008, Czy, i komu potrzebne jest pojęcie rasy?, Wyd. UKW Bydgoszcz, ss. 26.

Strzałko J., (red), 2006, Słownik terminów biologicznych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, ss. 741.

Strzałko J. 2005, Czy pojęcie rasy potrzebne jest w antropologii, [w:] Problemy taksonomii kopalnych form ludzkich i typologii współczesnego człowieka, AWF Warszawa, ss. 55-60.

Strzałko J., (red.), 2005, Słownik terminów biologicznych, http://aneksy.pwn.pl/biologia/

Kaszycka A.K., J. Strzałko, 2003, Race: Tradition and convenience, or taxonomic reality? More on the race concept in Polish anthropology, Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review, 66, 23-37.

Strzałko J., 2003, Sexual selection – women’s preferences for the male physique, Anthropologie, 41 (1-2), 83-87.

Kaszycka A.K., J. Strzałko, 2003, „Race” – still an issue for physical anthropology? Results of Polish sudies seen in the light of the U.S. findings, American Anthropologist, 105 (1), 114-122; IF 1,056

Strzałko J., 2003, rozdz. IV-V, [w:] Biologia. Dziedziczność i bioróżnorodność. Podręcznik dla liceów i techników. Część II. Kształcenie w zakresie podstawowym, T. Mossor-Pietraszewska, R. Stachowiak, J. Strzałko, ss. 126-178, Wyd. eMPi2, Poznań

Strzałko J., 2002, rozdz. II, [w:] Biologia. Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla liceów i techników. Część I. Kształcenie w zakresie podstawowym, T. Mossor-Pietraszewska, R. Stachowiak, J. Strzałko, ss. 26-81, Wyd. eMPi2, Poznań

Kaszycka K.A., J. Strzałko, 2002, Is there still place for the race concept in Polish anthropology? Collegium Antropologicum, 26 Suppl.: 103. (Social Science Citation Index IF 0.355 2000 r.)

Strzałko J., 2001, Ekologia człowieka, [w:] red. J. Strzałko i T. Mossor-Pietraszewska, Kompendium wiedzy o ekologii, rozdz. 5, 201-260, wyd. drugie, popr. i uzup., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Strzałko J., 2001, 75 years of Przegląd Antropologiczny, Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review, 64, 3-8

Strzałko J., 2001, Czy o pochodzeniu człowieka każdy może i powinien wiedzieć wszystko, Przegląd Bydgoski, 12, 112-119

Strzałko J., 2000, Tłumaczenie książki C. McGovana Drapieżca i ofiara, DW Rebis, Poznań, ss. 332

Strzałko J., 1999, Komentarz do artykułu B. Pawłowski „Loss of oestrus and concealed ovulation in human evolution”, Current Anthropology, vol. 40, no.3, June 1999, pp. 268-269

Strzałko J., 1999, Ekologia człowieka, [w:] Kompendium wiedzy o ekologii (red. Strzałko J., T. Mossor). Wyd. Naukowe PWN, Poznań, ss. 549

Strzałko J., Z. Drozdowski, 1998, Profesor Tadeusz Dzierżykray-Rogalski 1918-1998, Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review, 61, 121-122

Kujawa B., Strzałko J., 1998, Standard of physical attractiveness. Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review, 61, 31-48

Strzałko J., 1996, Ewa żyła w Afryce - rozmowa, Gazeta Poznańska, 28-29.12.96

Strzałko J., 1996, Jeden czy wiele gatunków kopalnego człowieka, [w:] Program obrad i streszczenia wystąpień Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Człowiek wczoraj, dziś, jutro", Lublin, 27

Strzałko J., Kaszycka K.A., Kujawa B., 1996, Najpiękniejsza jest przeciętna. Wiedza i Życie, 5, 20-22

Strzałko J., 1996, (redakcja naukowa i hasła) Życie - aktualizacje encyklopedyczne; suplement do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, ss. 320

Strzałko J., Ostoja-Zagórski J., 1995, Ekologia populacji ludzkich. Środowisko człowieka w pradziejach. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, ss. 224

Strzałko J., 1993, Czas, jego mierniki i antropologia, [w:] Człowiek w czasie i przestrzeni, Materiały z konferencji, Gdańsk, ss. 20-25

Strzałko J., 1992, Ekologia gatunku a ekologia społeczności, [w:] Idee ekologii w świadomości społecznej, (K.Łastowski, M. Rafiński red.), ss. 39-43

Strzałko J., Kaszycka K.A., 1992, Physical attractiveness: Interpersonal and intrapersonal variability of assessments, Social Biology, 39, 170-176

Strzałko J., Rożnowski F., 1992, Zastosowanie metod statystycznych w biologii (skrypt), WSP Słupsk, ss. 158

Strzałko J., 1991, Profesor Michał Ćwirko-Godycki jako metodyk badań antropologicznych (streszczenie), [w:] AWF Poznań, Seria Monografie, 299, 21

Harding A.F., Ostoja-Zagórski J., Strzałko J., 1991, Archeologiczno– przyrodnicze badania mikroregionalne w Sobiejuchach koło Żnina, (w:) Prahistoryczny gród w Biskupinie, Warszawa, ss. 197-215

Kaliszewska-Drozdowska D., Strzałko J., Mitei R.K. arap, 1991, Czynnik matczyny a urodzeniowa masa ciała, (w:) Pojęcie cechy w naukach biologicznych (red. J. Piontek), Seria Antropologia 17, UAM, Poznań, ss. 107-116

Strzałko J., Ostoja-Zagórski J., 1990, Ekologia populacji pradziejowych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, ss. 161

Strzałko J., 1990, Kultura jako właściwość systemów żywych, Kosmos, 39, 59-67

Strzałko J., Lewicki P.K.T., Kaszycka K.A., 1990, Subiektywna ocena rozmiarów ciała, Przegląd Antropologiczny, 54, 19-25

Strzałko J., Kaszycka K.A., 1990, Atrakcyjność fizyczna - obiektywne i subiektywne składowe oceny. Przegląd Antropologiczny, 54, 7-17

Bielicki T., Krupiński T., Strzałko J., 1989, Historia antropologii w Polsce, Przegląd Antropologiczny, 53, 3-28

Malinowski A., Strzałko J. (red.), 1989, Antropologia (wyd. 2), PWN, Warszawa-Poznań, ss. 555

Strzałko J., 1988, Społeczeństwo - obiekt działania doboru naturalnego, Problemy, 6 (503), 6-10

Bielicki T., Strzałko J., Krupiński T., 1987, Antropologowie o dorobku i osiągnięciach Jana Mydlarskiego, [w:] Człowiek i środowisko, Zesz. Nauk. AWF, Wrocław, 47, 27-30

Strzałko J., 1987, Recenzja W. Łariczew: W poszukiwaniu przodków człowieka, Kosmos, ..., 605-608

Strzałko J., 1987, Społeczeństwo jako obiekt działania doboru naturalnego, Kosmos, 36, 563-570

Bielicki T., Krupiński T., Strzałko J., 1985, History of physical anthropology in Poland, International Assoc. of Human Biologists, Occasional Papers, University of Newcastle, England, vol. 1, no. 6, 1-45

Strzałko J., 1985, System żywy i środowisko, (w:) Antropologia (podr., red. A. Malinowski, J. Strzałko), Poznań – Warszawa, ss. 372-377

Strzałko J., 1985, Antropogeneza, (w:) Antropologia (podr., red. A. Malinowski, J. Strzałko), Poznań – Warszawa, ss. 117-153

Strzałko J., 1985, Naczelne – najbliżsi krewni człowieka, (w:) Antropologia (podr., red. A. Malinowski, J. Strzałko), Poznań – Warszawa, ss. 76-116

Ostoja–Zagórski J., Strzałko J., 1984, Biologic-cultural changes in the Hallstatt period in the microregion of Sobiejuchy near Żnin, Bydgoszcz voivodeship, Archeologia Polona, 23, 23-48

Drozdowski Z., Krupiński T., Strzałko J., 1983, Antropologia polska 82, Przegląd Antropologiczny, 49, 241-261

Łastowski K., Strzałko J., 1982, Inspiracje filozoficzne w biologii. Przedmowa, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, Warszawa – Poznań, 7, ss. 5-12

Strzałko J., Olińska K., 1982, Przemiany biologiczno -ludnościowe populacji lokalnej z okresu halsztackiego, związanej z grodem w Sobiejuchach, (w:) Przemiany ludnościowe i kulturowe I tysiąclecia p.n.e. na ziemiach miedzy Odrą i Dnieprem, Wrocław, ss. 453-457

Strzałko J., Henneberg M., 1982, Hominization as a necessary effect of evolution of a non-genetic mode of hereditary transmission, (in:) Evolution and Enviroment (V.J.A. Novak, J. Mlikovsky eds.), Praha, CSAV, ss. 367-376

Ostoja–Zagórski J., Strzałko J., 1982, Cmentarzysko halsztackie w Sobiejuchach, stan 2, woj. bydgoskie. Wstępne wyniki badań archeologiczno-antropologicznych, Komunikaty Archeologiczne, Bydgoszcz, ss. 127-163

Strzałko J., Piontek J., Malinowski A., 1981, Analiza paleobiologiczna populacji ludzkiej użytkującej cmentarzysko kultury łużyckiej w Worytach, (w:) Woryty. Studium archeologiczno – przyrodnicze zespołu osadniczego kultury łużyckiej (red. J. Dąbrowski), Wrocław, ss. 74-86

Strzałko J., Henneberg M., 1981, Kultura jako adaptacyjna właściwość systemów żywych, (w:) Materiały z konferencji „Problemy Metodologiczne Nauk Biologicznych i Społecznych”, Poznań, ss. 60-73

Strzałko J., Henneberg M., Piontek J., 1980, Populacje ludzkie jako systemy biologiczne, PWN, Warszawa, ss. 396

Strzałko J., 1980, Filogeneza naczelnych - antropogeneza, (w:) rozdział w książce Antropologia fizyczna (red. A. Malinowski), PWN, Warszawa-Poznań, ss. 39-72

Strzałko J., 1980, Miejsce człowieka w świecie zwierząt, (w:) rozdział w książce Antropologia fizyczna (red. A. Malinowski), PWN, Warszawa-Poznań, ss. 13-38

Henneberg M., Strzałko J., 1980, Main Methodological and Methodical Problems in Studies of Biological History of Human Populations, [w:] Unconventional Archaeology (R. Schid ed.), PAN, Wrocław, ss. 157-179

Strzałko J., 1980, Sytuacja ekologiczno- kulturowa a dynamika biologiczna grupy, [w:] ,,Rola oddziaływań kręgu halsztackiego w rozwoju społeczeństw epoki żelaza w Polsce zachodniej na tle środkowo - europejskim”, PAN, Wrocław, ss. 89-99

Strzałko J., 1980, Antropologia z ekologicznego punktu widzenia. Niektóre problemy metodologii badań (An ecological view on anthropology. Some methodological problems), Wiadomości Ekologiczne, 26, 109-116

Henneberg M., Strzałko J., 1979, Trwałość systemów żywych: pochodzenie i rola kultury, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, zeszyt 4, Konfrontacje i parafrazy, Warszawa- Poznań, ss. 215-225

Strzałko J., 1979, Problem kształcenia antropologów na studiach biologicznych, Przegląd Antropologiczny, 45, 131-135

Strzałko J., 1978, Kultura jako właściwość systemów żywych, Przegląd Antropologiczny, 44, 175-186

Henneberg M., Piontek J., Strzałko J., 1978, Natural selectoin and morphological variability: The case of Europe from Neolithic to modern times, Current Anthropology, 19, 67-82

Strzałko J., 1977, Human somatotypes in relation to the size of inner organs, Journal of Human Evolution, 6, 705-707

Strzałko J., Henneberg M., 1977, Samoregulacyjny charakter procesów adaptacyjnych człowieka, (w:) Metody kontroli rozwoju człowieka i zmian struktury populacji ludzkich (red. N. Wolański), Wrocław, ss. 119-129

Strzałko J., Henneberg M., Piontek J., 1976, Wstęp do ekologii populacyjnej człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 120

Piontek J., Strzałko J., 1976, Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z grobów młodszej epoki brązu i okresu rzymskiego znalezionych w Wierzbnie, pow. Pyrzyce, Materiały Zachodniopomorskie, 19, 117-128

Henneberg M., Piontek J., Strzałko J., 1976, Influence of selective pressures resulting from mortality on morphological variability in human populations, Anthropologie (Brno), 14, 71-73

Henneberg M., Piontek J., Strzałko J., 1976, Dobór naturalny a zmienność morfologiczna w Europie od neolitu do współczesności, (w:) Badania populacji ludzkich na materiałach współczesnych i historycznych. Wyd. UAM, Poznań, Ser. Antropologia nr 4, ss. 19-32

Henneberg M., Piontek J., Strzałko J., 1976, Analiza antropologiczna wczesnoneolitycznej żuchwy ludzkiej z Jebel Nabta Egipt – Western Desert, Przegląd Antropologiczny, 42, 307-312

Ostoja–Zagórski J., Strzałko J., 1976, Cmentarzysko halsztackie w Sobiejuchach, woj. Bydgoszcz, w świetle dotychczasowych antropologiczno - archeologicznych badań wykopaliskowych, Sprawozdania Archeologiczne, 28, 169-179

Henneberg M., Piontek J., Strzałko J., 1975-?, Biometrical analysis of the early Neolithic human mandible from Nabta Playa (Western Desert of Egypt), ..., Appendix 9, 389-392

Henneberg M., Ostoja–Zagórski J., Piontek J., Strzałko J., 1975, Główne założenia teoretyczno-metodyczne oraz możliwości badań biologii populacji pradziejowych w Europie Środkowej, Przegląd Archeologiczny, 23, 187-231

Kurnatowski S., Piontek J., Strzałko J., 1975, Zadania badawcze Sekcji Paleodemografii, Studia Demograficzne, 42, 146-154

Henneberg M., Strzałko J., 1975, Wiarygodność oszacowania dalszego przeciętnego trwania życia w badaniach antropologicznych, Przegląd Antropologiczny, 41, 295-309

Strzałko J., Piontek J., Henneberg M., 1975, Antropologia a przemiany biologiczne populacji ludzkich, Przegląd Antropologiczny, 41, 159-172

Strzałko J., Henneberg M., 1975, Określanie płci na podstawie morfologii szkieletu, Przegląd Antropologiczny, 41, 105-126

Strzałko J., 1975, Antropogeneza, (w:) Rozdział w skrypcie ,,Zarys Biologii Człowieka” (red. A. Malinowski), Wyd. UAM, Poznań, ss. 35-61

Pionek J., Strzałko J., 1975, Późnolateńskie szkielety z Biskupina pow. Żnin, Wiadomości Archeologiczne, 35, 317-323

Strzałko J., Ostoja-Zagórski J., 1975, Ze studiów nad strukturą zaludnienia północno-zachodniej strefy dorzecza Odry i Wisły w schyłkowych fazach epoki brązu i w okresie halsztackim, Sprawozdania Archeologiczne, 27, 271-278

Strzałko J., Piontek J., 1974, Wpływ spalania w warunkach zbliżonych do kremacji pradziejowych na morfologię kości, Przegląd Antropologiczny, 40, 315-326

Strzałko J., 1974, Zmienność narządów wewnętrznych człowieka oraz ich związek z typem budowy ciała, Przegląd Antropologiczny, 40, 217-250

Piontek J., Strzałko J., 1974, Wzrost ludności kultury łużyckiej w świetle nowych metod rekonstrukcji. (w:) Materiały z konferencji ,,Metody, wyniki i konsekwencje badań szczątków ludzkich z grobów ciałopalnych”, Poznań, ss. 93-98

Strzałko J., Piontek J, Malinowski A., 1974, Możliwości identyfikacji szczątków ludzkich z grobów ciałopalnych w świetle wyników badań eksperymentalnych, (w:) Materiały z konferencji, Metody, wyniki i konsekwencje badań szczątków ludzkich z grobów ciałopalnych”, Poznań, ss. 31-42

Strzałko J., Ostoja-Zagórski J., 1974, W sprawie badań paleodemograficznych w Polsce, Slavia Antiqua, 21, 167-176

Strzałko J., Sokołowska L., Sokołowski R., 1974, Niektóre aspekty antropomorfologii mięśni piersiowego większego i prostego brzucha, Przegląd Antropologiczny, 40, 39-46

Strzałko J., Ostoja-Zagórski J., 1973, Z badań nad strukturą demograficzną schyłku epoki brązu i okresu halsztackiego w północno-zachodniej strefie dorzecza Odry i Wisły, [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie, 17, 20-21

Strzałko J., 1973, Przegląd piśmiennictwa radzieckiego, Materiały i Prace Antropologiczne, 87, 177-183

Strzałko J., Piontek J., Malinowski A., 1973, Teoretyczno-metodyczne podstawy badań kości z grobów ciałopalnych, Materiały i Prace Antropologiczne, 85, 179-200

Strzałko J., Piontek J., Malinowski A., 1972, Problem rekonstrukcji wzrostu na podstawie kości zachowanych we fragmentach lub spalonych, Przegląd Antropologiczny, 38, 277-287

Strzałko J., Malinowski A., 1972, Mięśnie żwaczowe a proporcje czaszki u naczelnych, Folia Morphologica (Warszawa), 31, 207-213

Strzałko J., Piontek J., Malinowski A., 1971, Analiza antropologiczno - morfologiczna czaszki z objawami akromegalii, Czasopismo Stomatologiczne, 24, 1189-1194

Strzałko J., Ziemiański A., Malinowski A., 1971, Functional variation of the structure of cancellous bone substance in the mandibular ramus in human ontogenesis (Funkcjonalna zmienność struktury istoty gąbczastej żuchwy w ontogenezie człowieka), Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej, 35, 489-494

Strzałko J., 1971, Metody rekonstrukcji wzrostu człowieka na podstawie pomiarów szkieletu, Przegląd Antropologiczny, 37, 295-314

Malinowski A., Strzałko J., 1971, Variability of dimensions of the human mandible during fetal and early postnatal periods (Zmienność wymiarów żuchwy ludzkiej w okresie płodowym i w życiu pozapłodowym), Zeitschrift fur Morphologie und Anthropologie, 63, 90-101

Strzałko J., Malinowski A., 1971, Charakterystyka somatyczna młodzieży I roku studiów Akademii Medycznej w Poznaniu.(w:) Materiały z sesji naukowej, Rozwój i dorobek antropologii polskiej w 25-leciu PRL, Poznań, ss. 77-84

Malinowski A., Strzałko J., 1970, Stan rozwoju somatycznego studentów I roku Akademii Medycznej w Poznaniu, Zdrowie Publiczne, 7, 611-617

Strzałko J., Krzyśko M., 1970, Zastosowanie odległości statystycznej Mahalanobisa w badaniach antropologicznych, Przegląd Antropologiczny, 36, 171-180

Malinowski A., Strzałko J., 1970, Mięśnie żwaczowe u szympansa, Przegląd Antropologiczny, 36, 121-125

Strzałko J., 1970, Rola mięśnia skroniowego w morfogenezie szkieletu twarzy, Przegląd Antropologiczny, 36, 3-24

Malinowski A., Strzałko J., 1968, Wielkość mięśnia skroniowego i niektóre aspekty morfologii czaszek metopicznych i niemetopicznych, Przegląd Antropologiczny, 34, 294-301

Strzałko J., 1968, Niektóre aspekty morfologii głowy żuchwy, Przegląd Antropologiczny, 34, 275-280

Strzałko J., 1968, O obliczaniu kompleksowego wskaźnika podobieństwa listewek skórnych, Przegląd Antropologiczny, 34, 157-160

Strzałko J., Malinowski A., 1968, Związek cech metrycznych ręki i stopy z długością kończyn, wzrostem i ciężarem ciała, Przegląd Antropologiczny, 34, 109-116

Strzałko J., 1966, O odtwarzaniu kości ramiennej, promieniowej i udowej na podstawie pomiarów ich głów, Przegląd Antropologiczny, 32, 261-268

Strzałko J., 1966, Proporcje budowy dawnej ludności Kołobrzegu na podstawie szczątków kostnych z cmentarzyska przy kolegiacie kołobrzeskiej (XIV-XVIII w.), Przegląd Antropologiczny, 32, 177-191


Profesor UAM dr hab. Alicja Budnik

Wybrane publikacje

Budnik A., 2010, Demografia historyczna i paleopatologia. Na co mogli umierać nasi przodkowie?, [w:] Biokulturowe uwarunkowania stanu zdrowia populacji ludzkich w okresie średniowiecza, (red.) T. Kozłowski, A. Drozd, Wydawnictwo DN-Wrocław, Wrocław, 3-16

Budnik A., K. Ortarzewska, 2010, Spina bifida occulta a asymetria fluktuująca w średniowiecznej populacji z mikroregionu Ostrowa Lednickiego, [w:] Biokulturowe uwarunkowania stanu zdrowia populacji ludzkich w okresie średniowiecza, (red.) T. Kozłowski, A. Drozd, Wydawnictwo DN-Wrocław, Wrocław, 17-22

Budnik A., K. Ortarzewska, 2010, Rozszczep kości krzyżowej w średniowiecznych populacjach z mikroregionu Ostrowa Lednickiego, [w:] Tak więc po owocach poznacie ich, (red.) W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Poznań, 381-387

Budnik A., K. Fiszer, K. Białas, 2009, Wartość informacyjna analiz biodemograficznych w badaniach przeszłości człowieka, [w:] Metody. Źródła. Dokumentacja, (red.) W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Poznań, 49-65

Budnik A., M. Henneberg, 2009, Demografia małych populacji w badaniach antropologicznych: wymieralność, płodność i wielkość rodziny, [w:] Współczesna antropologia fizyczna. Biodemografia i genetyka populacyjna w badaniach antropologicznych, (red.) B. Jerszyńska, K. Kaczanowski, XII Warsztaty Antropologiczne im. Profesora Janusza Charzewskiego, Sorus, Poznań, 21-34

Budnik A., 2008, Przejścia epidemiczne na ziemiach polskich, [w:] Epidemie, klęski, wojny, (red.) W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Poznań, 53-66

Budnik A., G. Liczbińska, 2006, Urban and rural differences in mortality and causes of death in historical Poland. American Journal of Physical Anthropology. 129, 294-304

Budnik A., 2005, Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich w Polsce. Studium antropologiczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (monografia)

Budnik A., 2005, System kojarzeń małżeńskich w historycznych i współczesnych populacjach kaszubskich z Jastarni i Kuźnicy. Ocena stopnia izolacji genetycznej. Słupskie Prace Biologiczne, 1, 61-69

Budnik A., G. Liczbińska, 2005, Ekologiczne uwarunkowania stanu zdrowia i umieralności mieszkańców historycznych ziem polskich, [w:] Wszystkich Rzeczy Miarą jest Człowiek, Tower Press, Gdańsk, Sopot, 565 - 569

Budnik A., G. Liczbińska, I. Gumna, 2004, Demographic Trends and Biological Status of Historic Populations From Central Poland: The Ostrów Lednicki Microregion. American Journal of Physical Anthropology, 125, 369-381

Budnik A., B. Mrowicka, S. Baran, 2003, The fertility of women in Poland in the period of transformation of the political and economic system (80's and 90's). Human Evolution, 18 (3-4), 243-250

Budnik A., J. Wrzesiński, 2002, Kierzkowo - między inhumacją a ciałopaleniem, [w:] Popiół i Kość, (red.) J. Wrzesiński, Muzeum Ślężańskie im. S. Dunajewskiego w Sobótce, "AKME" Zdzisław Wiśniewski - Wrocław, Sobótka - Wrocław, 125-145

Budnik A., I. Gumna, G. Liczbińska, 2002, Dynamika biologiczna XIX-wiecznych populacji wiejskich z parafii Dziekanowice jako efekt sytuacji społeczno-politycznej w mikroregionie Ostrowa Lednickiego we wczesnym średniowieczu. Studia Lednickie Nr 7, Lednica - Poznań, 95-110

Budnik A., 2000, Genetic Structure of Historical and Contemporary Kashubian Populations in Poland, [in:] Human Population Genetics in Europe, (eds.) Ch. Susanne and E. Bodzsár, Eötvös University Press, Budapest, 39-58

Budnik A., 1998, Nutritional habits and the structure of consumption in the Kashubian population of the town of Jastarnia (the Hel Peninsula). Anthropological Review, 61, 49-62

Budnik A., G. Liczbińska, 1997, Mortality in the populations of Danzig and the District of Danzig (Regierungsbezirk Danzig) in the second half of the nineteenth century. Anthropological Review, 60, 13-24

Budnik A., 1996, Kaszubi polscy a wybrane populacje europejskie - genetyczne podobieństwa i różnice. Przegląd Antropologiczny, 59, 31-43

Budnik A., M. Wojtkowiak, 1996, Czy bogaty musi być otyły? Czyli o pieniądzach, strukturze spożycia i kondycji fizycznej mieszkańców wsi wielkopolskich, [w:] Antropologia a medycyna i promocja zdrowia, (red.) A. Malinowski, B. Łuczak i J. Grabowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 126-139

Budnik A., 1992, Cechy dermatoglificzne człowieka. Przegląd koncepcji i metod badań, Przegląd Antropologiczny, 55, 1-2, 3-26

Budnik A., M. Wojtkowiak, E. Szczepanowska, I. Makałowska, B. Mrowiska, 1992, Warunki środowiskowe i gospodarcze a stan biologiczny ludności współczesnej wsi wielkopolskiej, [w:] Biologia populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych, (red.) F. Rożnowski , Wydawnictwo WSP Słupsk 39-53

Budnik A., 1991, Trudności w definiowaniu cech dermatoglificznych człowieka, [w:] Pojęcie cechy w naukach biologicznych, (red.) J. Piontek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 117-134

Budnik A., 1991, Odziedziczalność cech dermatoglificznych człowieka - próba nowego podejścia metodycznego. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (monografia)

Budnik A., M. Przybyszewska, 1991, Genetic description of the population of Wielkie Drogi village - a specific case of mating distances distribution. Variability and Evolution, 1, 97-103

Budnik A., M. Jóźwiak, 1985, Kształt głowy a cechy miednicy żeńskiej. Jeszcze o brachycefalizacji. Przegląd Antropologiczny, 51, 1-2, 91-101 Henneberg M., A. Budnik, M. Pezacka, A. Puch, 1985, Head size, body size and intelligence: intraspecific correlations in Homo sapiens sapiens, Homo. Journal of Comparative Human Biology, 36, 4, 207-218

Budnik A. 1984, Ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej w Bieżyniu (st. 1) w świetle badań antropologicznych. Przegląd Antropologiczny, 50, 1, 151-155

Henneberg M., A. Budnik, M. Pezacka, A. Puch, 1984, Wielkość głowy a inteligencja - współzależności wewnątrzgatunkowe u człowieka. Przegląd Antropologiczny, 50, 2, 299-313

Henneberg M., A. Budnik, M. Pezacka, A. Puch, 1984, Mechanizm procesu brachycefalizacji: różnicowa wrażliwość na choroby inwazyjne wieku dziecięcego. Doniesienie wstępne. Przegląd Antropologiczny, 50, 2, 325-333

Budnik A., 1981, Udział czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu zmienności cech dermatoglificznych. Przegląd Antropologiczny, 47, 1, 97-108

Henneberg M., A. Budnik, 1981, Próba obiektywizacji opisu zmienności cech dermatoglificznych. Przegląd Antropologiczny, 47, 1, 109-128

Budnik A., B. Stefaniak, 1980, Dermatoglify rąk u mężczyzn chorych na schizofrenię. Przegląd Antropologiczny, 46, 2, 245-261


Doktor hab. Krzysztof Kościński


Wykaz moich publikacji


Doktor Grażyna Liczbińska

Liczbińska G. Fertility and family structure in the Lutheran population of the Parish of Trzebosz in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. The History of Family (przyjęte do druku).

Suwalska A., Łojko D., Czajkowska A., Pniewska J., Liczbińska G., Jaracz K., Górna K., Rybakowski J. 2011. Objawy depresji wśród osób zamieszkujących tereny wiejskie w zachodniej Polsce. Psychiatria Polska (przyjęte do druku).

Liczbińska G. Ecological conditions vs. religious denomination. Mortality among Catholics and Lutherans in nineteenth-century Poznań. Human Ecology, Online, 10 October 2011.

Budnik A., Liczbińska G. 2011. Biological and cultural causes of seasonality of deaths in historical populations from Poland. Collegium Antropologicum (przyjęte do druku).

Budnik A., Liczbińska G. 2011. Sytuacja ekologiczna grup ludzkich w miernikach biodemograficznych. Funeralna Lednickie, 13, Wydawnictwo SNAP, Poznań, s. 33-42.

Liczbińska G. 2011. Czytanie historii z ksiąg parafialnych. Księgi parafialne jako źródło informacji o populacjach historycznych. Przegląd Historyczny, tom C II, z. 2, s. 257-282.

Liczbińska G. 2010. Diseases, health status and mortality in urban and rural environments: The case of Catholics and Lutherans in 19th-century Greater Poland. Anthropological Review 73: 21-37.

Liczbińska G. 2009. Infant and child mortality among Catholics and Lutherans in nineteenth century Poznań. Journal of Biosocial Science 41 (5): 661-683.

Liczbińska G. 2009. Umieralność wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania. Biblioteka Telgte, Poznań (ISBN 978-83-61845-01-0).

Liczbińska G. 2009. Katolicy i ewangelicy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu - analiza umieralności. Przegląd Historyczny, Zeszyt C, Tom C: 159-172.

Liczbińska G. 2009. Księgi metrykalne jako źródło informacji w badaniach populacji historycznych. w: B. Jerszyńska, K. Kaczanowski (red.) Współczesna antropologia fizyczna, 55-71.

Liczbińska G., Budnik A., Sosinko A. 2008. Charakterystyka zjawiska umieralności w XIX-wiecznym Poznaniu na podstawie metrykalnych ksiąg zgonów. Archiwariusz 2: 33-50.

Liczbińska G., Sosinko A., Budnik A. 2007. Conditioning of health status in 19th century Poznań. Medical News 4: 357 – 363.

Budnik A., Liczbińska G. 2006. Urban and Rural Differences in Mortality and Causes of Death in Historical Poland. American Journal of Physical Anthropology 129: 294-304.

Budnik A., Liczbińska G. 2005. Ecological causes of health status and mortality among the inhabitants of historical Poland. w: J. Jerzemowski, M. Grzybiak, J. Piontek (red.) Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek, Tower Press, Gdańsk: 565-569.

Liczbińska G. 2005. Biologiczne i społeczne przyczyny umieralności dzieci w rejencji gdańskiej w II połowie XIX wieku. Słupskie Prace Biologiczne 1: 93-100.

Budnik A., Liczbińska G., Gumna I. 2004. Demographic Trends and Biological Status of Historic Populations From Central Poland: The Ostrów Lednicki Microregion. American Journal of Physical Anthropology 125: 369-381.

Tarnowska A., Suwalska A., Heymann–Szlachcińska A., Chłopocka–Wożniak M., Liczbińska G., Łojko D., Robakowski J. 2004. Dermatoglify pacjentów ze schizofrenią i chorobą afektywną dwubiegunową. Badania nad Schizofrenią 5 (5): 434-441.

Budnik A., Gumna I., Liczbińska G. 2002. Dynamika biologiczna XIX-wiecznych populacji wiejskich z parafii Dziekanowice jako efekt sytuacji społeczno–politycznej w mikroregionie Ostrowa Lednickiego we wczesnym średniowieczu. Studia Lednickie VII: 95-110.

Liczbińska G. 1999. Biological and social reason of child mortality in the Danzig District in the second half of the 19th century. Anthropological Review 62: 85-92.

Liczbińska G. 1998. Palm Dermatoglyphics of the Cashubians from the Hel Peninsula. Newsletter of the American Dermatoglyphics Association 17: 2-9.

Budnik A., Liczbińska G. 1997. Mortality in the populations of Danzig and the district of Danzig (Regierungsbezirk Danzig) in the second half of the nineteenth century. Anthropological Review 60: 13-24.

Liczbińska G. 1997. The Kashubians from the point of view of dermatoglyphics. Variability and Evolution 6: 35-50.

Liczbińska G. 1997. Dermatoglyphics distinctness of the Hel Kashubians. Anthropological Review 60: 65-73.


Komunikaty zjazdowe

A. Suwalska, K. Jaracz, K. Gorna, G. Liczbińska, M. Sobieska, U. Baron, W. Pałys, K. Golebiewska, D. Lojko, J.K. Rybakowski. 2011. Assessment of memory and learning of lithium treated euthymic bipolar patients. Eur. Neuropsychopharmacol. 2011 Vol. 21 suppl. 2 s. S140.

Aleksandra Suwalska, Krystyna Gorna, Krystyna Jaracz, Alina Czajkowska, Grażyna Liczbińska, Justyna Kiejda, Anna Jacenko, Agrypina Czajkowska, Dorota Lojko, Magdalena Sobieska, Janusz K. Rybakowski. 2011. Quality of life and depressive symptoms in rural inhabitants. W: WFSBP Congress 2011. 10th World Congress of Biological Psychiatry. Prague, Czech Republic, 29 May-2 June 2011. Final Programme. [B.m., 2011] abstr. P-16-009.

A. Suwalska, K. Jaracz, K. Górna, J. Pniewska, W. Pałys, K. Chojnacka, G. Liczbińska, J. Rybakowski. 2011. Czynności poznawcze a wpływ wieku, płci, chorób somatycznych i stylu życia, s. 1.

G. Liczbińska. 2011. Płodność kobiet w ewangelickich populacjach wiejskich (parafia Trzebosz z II poł. XIX i pocz. XX wieku). Anthropological Reviev, Suplement 7: 75.

A. Suwalska, K. Jaracz, K. Górna, J. Pniewska, W. Pałys, K. Chojnacka, G. Liczbińska, Rybakowski. Czynności poznawcze - wpływ wieku, płci, chorób somatycznych i stylu życia. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań, 7-10 września 2011. Program. [B.m., 2011] [1 s.].

Aleksandra Suwalska, Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Dorota Łojko, Liczbińska G., Wiktor Pałys, Urszula Wasilczyk, Anna Smelkowska, Janusz Rybakowski. 2010. Badanie czynników związanych ze starzeniem poznawczym - doniesienie wstępne. Psychiat. Pol. 2010 T. 44 nr 3, s. 233.

Liczbińska G.. Diseases, health status and mortality in urban and rural environments: The case of Catholics and Lutherans in 19-th century Greater Poland. Biological, Social and Cultural Dimensions of Human Health. 17th Congress of the European Anthropological Association. 2010. s. 75.

Liczbińska G. Umieralność i jej uwarunkowania wśród katolików i ewangelików dziewiętnastowiecznego Poznania. Anthropological Review, Suplement 6, 2009, s. 71.

Liczbińska G. Umieralność dzieci z katolickich i ewangelickich populacji XIX-wiecznego Poznania. Anthropological Review, Suplement 5, 2007, s. 90.

Liczbińska G., Budnik A. Zjawisko przejścia epidemiologicznego w wybranych metropololiach polskich i niemieckich z przełomu XIX I XX wieku. Anthropological Review, Suplement 5, 2007, s. 91.

Budnik A., Liczbińska G. Wzorce sezonowości zgonów na ziemiach polskich z XIX i początków XX wieku. Anthropological Review, Suplement 4, 2005, s. 21.

Suwalska A., Liczbińska G., Tarnowska A., Łojko D., Chłopocka – Wożniak M., Heymann – Szlachcińska A., Rybakowski F. 2005. Dermatiglyphics in patients with schizophrenia and bipolar affective disorder. European Psychiatry 20: 75