PUBLIKACJE


Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

prof. dr hab. Joachim Cieślik

prof. dr hab. Maria Kaczmarek

prof. UAM dr hab. Magdalena Kosińska

dr Anita Szwed

dr Tomasz Hanć

dr Magdalena Durda-Masny

dr Sylwia Trambacz

dr Zbigniew Czapla

mgr Aleksandra John

mgr Joanna Ratajczak

mgr Tomasz Hadada


Profesor dr hab. Joachim Cieślik

Cieślik J., M. Kaczmarek, M. D. Kaliszewska-Drozdowska, 1994, Dziecko Poznańskie' 90. Wzrastanie, dojrzewanie, normy i metody rozwoju. (The Poznań Child'90. Growth, Development, Reference standards.) Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.

Cieślik J., Kosińska M., Mrowicka B., Sitek M. 1996. The evaluation of similarities in forming the biological features in time using the method of profile analysis. Proceedings of the II National Conference: Application of Mathematics to Biology and Medicine, Kościelisko, Uniwersytet Jagieloński, Kraków, pp: 19-24,

Cieślik J., B. Mrowicka, Relations between genetic determination of quantitative feature and the environment. Phenotype exemplification. Idee ekologiczne 4: 53-62, 1993.

Cieślik J., Kosińska M., Czy miejsce procesu akulturacji rodziców wpływa modyfikująco na poziom rozwoju cech fenotypowych ich potomstwa? Przegląd antropologiczny, 56:87-97, 1993.

Cieślik J., Kaczmarek M., Normality of human growth in quantitative traits. Variability and Evolution, 4: 5-12, 1994.

Cieślik J., Kaczmarek M., Methodological aspects of normality in human growth. Auxology 94, Humanbiologia Budapestinensis, 25:623-628, 1994.

Malinowski A., Kaliszewska-Drozdowska M. D., Cieślik J., 1996.Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży szkolnej z Poznania. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Anthropologica 3: 17-77.

Czapla Z., Cieślik J., 1998, The electrophoretic Mobility of Cell Nuclei (EMN) index - relation to biological and physical properties of the cell. Antropological Review, Vol. 61, pp.93-101, Poznań.


Profesor dr hab. Maria Kaczmarek

(Wybrane prace opublikowane w latach 2002-2012)


Książki, monografie

Kaczmarek M.: (red.) Health and Quality of Life in Adolescence. Part I Physical Health and Subjective Well-Being. Part II Media 2011. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe ISBN 978-83-62662-67-8.

Kaczmarek M, Szwed A.: (red.) Między antropologią a medycyną. Rozważania teoretyczne i implikacje praktyczne. 2009. Wydawnictwo Naukowe UAM ISBN 978-83-232-2031-2.

Rozdziały w książkach, monografiach

Kaczmarek M.: Anthropological research [w:] K. Ciałowicz, M. Chłodnicki, A. Mączynska (red): Tell el-Farkha. Excavations 1998-2011. Poznań Archeological Museum 2012:393-413.

Kaczmarek M.: Anthropological studies on juvenile skeletal remains from the necropolis at Marina el-Alamein, Egypt [w:] M-D Nenna (red) L’Enfant et la mort dans l’Antiquite II. Centre d”Etude Alexandrines 2012;26:293-315.

Kaczmarek M.: Menopauza w ujęciu biokulturowym [w:] D. Penkala-Gawęcka, I. Main. A. Witeska-Młynarczyk (red.): W zdrowiu i chorobie…Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych. Komitet Nauk Etnologicznych PAN Biblioteka Telgte Wydawnictwo 2012:153-175.

Kaczmarek M.: Antropologia fizyczna. [w:] S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.) Przeszłość społeczna Próba konceptualizacji. Wydawnictwo Poznańskie 2012:940-948.

Kaczmarek M.: Conceptual frameworks and methodological tools for multidisciplinary approach to the adolescent health research. [w:] M. Kaczmarek (red.) Health and Quality of Life in Adolescence. Part I Physical Health and Subjective Well-Being. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2011 s. 19-43.

Kaczmarek M.: Implications of socio-cultural and life style factors for the quality of life in adolescence. [w:] M. Kaczmarek (red.) Health and Quality of Life in Adolescence. Part I Physical Health and Subjective Well-Being. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2011 s. 189-224.

Kaczmarek M., Skrzypczak M.: Health-related factors of natural and socio-economic environments in Wielkopolska Province, 2005-2009. [w:] M. Kaczmarek (red.) Health and Quality of Life in Adolescence. Part I Physical Health and Subjective Well-Being. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2011 s.47-86.

Kaczmarek M., Durda M.: Variation in the body image perceptions of adolescent females and males and underlying social and cultural setting. [w:] M. Kaczmarek (red.) Health and Quality of Life in Adolescence. Part I Physical Health and Subjective Well-Being. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2011 s. 225-243.

Kaczmarek M., Cieślik J., Hanć T., Durda M., Skrzypczak M.: Characteristics of adolescent physical growth – results of the ADOPOLONR Project. [w:] M. Kaczmarek (red.) Health and Quality of Life in Adolescence. Part I Physical Health and Subjective Well-Being. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2011 s.89-110.

Kaczmarek M.: Human Remains from Marina el-Alamein. [w:] Bieleński P. (red.) Classica Orientalia. Wydawnictwo DiG ISBN 978-83-7181-721-2. 2011: 233-259.

Kaczmarek M.: Human Remains [in] The Lech Krzyżaniak Excavations in the Sudan Kadero. M. Chłodnicki, M. Kobusiewicz, K. Kroeper (eds.) Studies in African Archeology vol. 10. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 2011: 359-375.

Kaczmarek M.: Historie okresu rozrodczego kobiet pochodzących z różnych grup społecznych. [w] Auksologia a promocja zdrowia. A. Jopkiewicz (red.) Kielce 2010:271-281.

Kaczmarek M.: Koncepcja i pomiar jakości życia związanej ze zdrowiem człowieka [w] M. Kaczmarek, A. Szwed (red.) Między antropologią a medycyną. Koncepcje teoretyczne i implikacje praktyczne. Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu 2009: 25-49.

Skrzypczak M, Kaczmarek M.: Zróżnicowanie subiektywnej oceny zdrowia wśród Polaków w wieku 35-65 lat ze względu na wybrane zmienne demograficzne i społeczne [w] M. Kaczmarek M., A. Szwed (red.) Między antropologią a medycyną. Koncepcje teoretyczne i implikacje praktyczne. Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu 2009: 99-117.

Kaczmarek M.: Variation in age at natural menopause among Polish women in relation to biological and social factors. In: Biennal Books of EAA. Éva B. Bodzsár and Charles Susanne (eds.) 2008; vol.5, Plantin Publ. & Press Ltd, 119-142.

Kaczmarek M.: Human skeletal remains from Saqqara [in] K. Myśliwiec (ed.), Saqqara III. The Upper Necropolis, Warsaw: Research Centre for Mediterranean Archaeology, Polish Academy of Sciences, Neriton. 2008:79–127.

Skrzypczak M., Kaczmarek M.: The effects of socioeconomic and lifestyle factor on the subjective perception of health in ageing males [in] New Perspectives and Problems in Anthropology. É. B. Bodzsár and A. Zsákai (eds.) Cambridge Scholars Publishing 2007:169-181.

Kaczmarek M.: Stan biologiczny i dobrostan psychiczny kobiet po menopauzie sztucznej. [w] Auksologia i promocja zdrowia. A. Jopkiewicz ( red.) Kielce 2007:229-240.

Kaczmarek M.: Biological Variation in Human Skeletal Remains from the Neolithic Site at Kadero (Central Sudan): An Odontometric Data.[in] Current Trends in Dental Morphology Research. E. Żądzińska (ed.) University of Lodz Press 2006:77-88.

Such J., Pawlikowski M., Kaczmarek M.: Mineralogical Phenomena in Bones and Teeth from Selected Archaeological Sites in Egypt. [in] Current Trends in Dental Morphology Research. E. Żądzińska (ed.) University of Lodz Press, 2006:141-158.

Kaczmarek M.: Skeletal remains [w] Saqqara I. The tomb of Merefnebef. Karol Myśliwiec (red.) Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2004:185-188.

Szczepanowska E., Kaczmarek M.: Die somatisch-individuellen Eigenarten und die hormonalen Antworten des Organismus als Ergebnis der physischen Anstrengung. [w:] Sportwissenschaft und Sportpraxis: Bewegung, Sport und Gesundheit im regionalen Bezug - Sportwissenschaft in der Euroregion Pomerania, D.-C. Mahlitz, L. Bomirska & M. Stępinski (red.) Universität Greifswald Wydawnictwo Czwalina – Hamburg 2004;136:155-169.

Kaczmarek M.: Subiektywne poczucie satysfakcji życiowej u kobiet i mężczyzn w okresie przekwitania. [w] Auksologia a promocja zdrowia. A. Jopkiewicz (red.) Kielce 2004:307-317.

Kaczmarek M., Łącka K., Skrzypczak M.: Hormonalne i metaboliczne efekty starzenia się a parametry morfologiczne i fizjologiczne u 50-cio i 60-cio letnich mężczyzn. [w] Auksologia a promocja zdrowia. A. Jopkiewicz (red.) Kielce 2004:319-337.

Kaczmarek M.: Ewolucyjne kategorie rozwoju struktur morfologicznych w ontogenezie. Próba ujęcia modelowego. [w] Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki t.7 (20), Teoria i metoda w biologii ewolucyjnej. K. Łastowski (red). Zysk i S-ka Wydawnictwo. Poznań 2004:195-209.

Kaczmarek M., Łastowski K.: Ewolucja a epigeneza. [w] Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki t.7 (20), Teoria i metoda w biologii ewolucyjnej. K. Łastowski (red.). Zysk i S-ka Wydawnictwo. Poznań 2004:157-193.

Kaczmarek M.: Czynniki warunkujące rozwój cech morfologicznych i fizjologicznych. [w] Ciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Normy, monitorowanie, profilaktyka. A. Krzyżaniak (red.) Dział Wydawnictw Uczelnianych AM w Poznaniu. Poznań 2004; 9-23.

Krzyżaniak A., Kaczmarek M., Krzywińska-Wiewiorowska M.: Metodyka badań cech morfologicznych i fizjologicznych. (w): Ciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Normy, monitorowanie, profilaktyka. A. Krzyżaniak (red.) Dział Wydawnictw Uczelnianych AM w Poznaniu. Poznań 2004; 24-37.

Stawińska-Witoszyńska B., Krzywińska-Wiewiorowska M., Krzyżaniak A., Kaczmarek M.: Badania ciśnienia tętniczego dzieci i młodzieży w województwie wielkopolskim. (w): Ciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Normy, monitorowanie, profilaktyka. A. Krzyżaniak (red.) Dział Wydawnictw Uczelnianych AM w Poznaniu. Poznań 2004; 54-79.

Krzyżaniak A., Kaczmarek M., Krzywińska-Wiewiorowska M., Stawińska-Witoszyńska B., Szilagyi-Pągowska I., Palczewska I. Normy rozwojowe ciśnienia, wysokości, masy ciała i wskaźników wagowo-wzrostowych u dzieci i młodzieży. (w): Ciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Normy, monitorowanie, profilaktyka. A. Krzyżaniak (red.) Dział Wydawnictw Uczelnianych AM w Poznaniu. Poznań 2004; 97-113.

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych i innych zwartych wydawnictwach

Kaczmarek M.: Historie okresu rozrodczego kobiet pochodzących z różnych grup społecznych. [w:] Auksologia a promocja zdrowia. A. Jopkiewicz (red.) Kielce 2010:271-281.

Kaczmarek M.: Discrete and metric dental variations of the Neolithic population of Kadero (Central Sudan). Polish Archaelogy in the Mediterranean Supplement Series volume 2 part 2 fasc.1. 2010:311-319.

Kaczmarek M.: Stan biologiczny i dobrostan psychiczny kobiet po menopauzie sztucznej. [w:] Auksologia i promocja zdrowia. A. Jopkiewicz ( red.) Kielce 2007:229-240.

Kaczmarek M.: Biological Variation in Human Skeletal Remains from the Neolithic Site at Kadero (Central Sudan): An Odontometric Data.[w:] Current Trends in Dental Morphology Research. E. Żądzińska (red.) University of Lodz Press 2006:77-88.

Such J., Pawlikowski M., Kaczmarek M.: Mineralogical Phenomena in Bones and Teeth from Selected Archaeological Sites in Egypt. [w:] Current Trends in Dental Morphology Research. E. Żądzińska (red.) University of Lodz Press, 2006:141-158.

Kaczmarek M.: Mid-growth spurt in body height velocity curve. Proceedings of the Eleventh National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine. University of Computer Engineering and Telecommunications in Kielce. 2005: 25-31.

Kaczmarek M.: Skeletal remains [w:] Saqqara I. The tomb of Merefnebef. Karol Myśliwiec (red.) Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2004:185-188.

Szczepanowska E., Kaczmarek M.: Die somatisch-individuellen Eigenarten und die hormonalen Antworten des Organismus als Ergebnis der physischen Anstrengung. [w:] Sportwissenschaft und Sportpraxis: Bewegung, Sport und Gesundheit im regionalen Bezug - Sportwissenschaft in der Euroregion Pomerania. [w:] D.-C. Mahlitz, L. Bomirska & M. Stępinski (red.) Universität Greifswald Wydawnictwo Czwalina – Hamburg 2004;136:155-169.

Kaczmarek M.: Subiektywne poczucie satysfakcji życiowej u kobiet i mężczyzn w okresie przekwitania. [w:] Auksologia a promocja zdrowia. A. Jopkiewicz (red.) Kielce 2004:307-317.

Kaczmarek M., Łącka K., Skrzypczak M.: Hormonalne i metaboliczne efekty starzenia się a parametry morfologiczne i fizjologiczne u 50-cio i 60-cio letnich mężczyzn. [w:] Auksologia a promocja zdrowia. A. Jopkiewicz (red.) Kielce 2004:319-337.

Krzyżaniak A., Kaczmarek M., Krzywińska-Wiewiorowska M.: Metodyka badań cech morfologicznych i fizjologicznych. [w:] ciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Normy, monitorowanie, profilaktyka. A. Krzyżaniak (red.) Dział Wydawnictw Uczelnianych AM w Poznaniu. Poznań 2004; 24-37.

Stawińska-Witoszyńska B., Krzywińska-Wiewiorowska M., Krzyżaniak A., Kaczmarek M.: Badania ciśnienia tętniczego dzieci i młodzieży w województwie wielkopolskim. [w:] Ciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Normy, monitorowanie, profilaktyka. A. Krzyżaniak (red.) Dział Wydawnictw Uczelnianych AM w Poznaniu. Poznań 2004; 54-79.

Krzyżaniak A., Kaczmarek M., Krzywińska-Wiewiorowska M., Stawińska-Witoszyńska B., Szilagyi-Pągowska I., Palczewska I. Normy rozwojowe ciśnienia, wysokości, masy ciała i wskaźników wagowo-wzrostowych u dzieci i młodzieży. [w:] Ciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Normy, monitorowanie, profilaktyka. A. Krzyżaniak (red.) Dział Wydawnictw Uczelnianych AM w Poznaniu. Poznań 2004; 97-113.

Kaczmarek M. Zastosowanie funkcji potrójnie logistycznej z szeregami Fouriera w analizie reszt do wykreślania krzywych wzrastania wysokości ciała. [w] Metody statystyczne w antropologii. J. Charzewska, K. Kaczanowski, H. Piechaczek (red.) Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego 2003: 61-76.

Kaczmarek M. Zastosowanie funkcji potrójnie logistycznej z szeregami Fouriera w analizie reszt do wykreślania krzywych wzrastania wysokości ciała. [w] Metody statystyczne w antropologii. J. Charzewska, K. Kaczanowski, H. Piechaczek (red.) Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego 2003: 61-76.

Kaliszewska-Drozdowska M.D., Krzyżaniak A., Kaczmarek M., Krzywińska-Wiewiórkowska M.: Wiek menarche na podstawie wybranych poznańskich badań antropologiczno-epidemiologicznych. [w] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. A. Malinowski, J. Tatarczuk, Asienkiewicz (red.) 264-269. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski. 2002:264-269.

Oryginalne artykuły naukowe

Jarząbek-Bielecka G., Durda M., Sowińska-Przepiera E. Kaczmarek M., Kędzia W.: Sexual activity among young women. Medical and legal aspects. Ginekologia Polska 2012: 83(11), 827-834.

Kaczmarek M., Skrzypczak M. Perceived health status among middle-aged Polish people in relation to selected demographic and social factors. Anthropol Rev 2012: 75(2),128-147.

Durzyńska J., Pacholska-Bogalska J., Kaczmarek M., Hanć T., Durda M., Skrzypczak M., Goździcka-Józefiak A.: Multiplex PCR for identification of herpes virus infections in adolescents. J Med Virol 2011;83(2):267-271.

Durzyńska J., Pacholska-Bogalska J., Kaczmarek M., Hanć T., Durda M., Skrzypczak M., Goździcka-Józefiak A.: HPV genotypes in the oral cavity/oropharynx of children and adolescents: Cross-sectional survey in Poland. Eur J Ped 2011;170 (6):757-761.

Krzyżaniak A., Kaczmarek M., Stawińska-Witoszyńska B., Krzywińska-Wiewiorowska M.: Prevalence of selected risk factors for cardiovascular diseases in adolescents with overweight and obesity. Medycyna Wieku Rozwojowego 2011:15(3):282-287.

Kaczmarek M., Durda M., Skrzypczak M., Szwed A.: Ocena jakości życia osób opiekującymi się chorymi na Alzheimera. Gerontol Polska 2010; 18(2):86-94.

Krzyżaniak A, Krzywińska-Wiewiorowska M, Stawińska-Witoszyńska B, Kaczmarek M, Krzych L, Kowalska M, Szilágyi-Pągowska I., (...), Nawarycz T.: Blood pressure references for Polish children and adolescents. Eur J Ped 2009:1-8.

Kaczmarek M, Skrzypczak M.: Zróżnicowanie odczuwania symptomów towarzyszących starzeniu się mężczyzn w grupach o różnym statusie społecznym. Przegl Lek 2009;66(8):90-97.

Kaczmarek M.: Reproductive health and psychological well-being of surgically menopausal Polish women. Acta med Lit 2008;15(1): 43-48.

Kaczmarek M., Skrzypczak M.: Variation in biological status among Polish males and underlying socio-economic factors. Anthropol Rev 2008;71:17-32.

Kaczmarek M, Skrzypczak M, Szwed A, Goździcka-Józefiak A, Geppert A.: Ocena stopnia obniżenia sprawności funkcjonalnej, emocjonalnej oraz poznawczej wśród pacjentów z zespołem Alzheimera ze względu na styl życia przed rozpoznaniem choroby. Psychiatria Polska, XLII, 2008; 3:405-415.

Kaczmarek M.: Zróżnicowanie wieku menopauzy naturalnej wśród polskich kobiet ze względu na historie rozrodcze. Przegl Menop 2008; 2:69-76

Szczepanowska E., Kaczmarek M., Umiastowska D.: Metabolic reflection of human homeostasis in the training process. Humanbiol Budapestensis 2007;31:183-189

Kaczmarek M.: The timing of natural menopause in Poland and associated factors. Maturitas 2007;57:139-153.

Kaczmarek M.: Variation in body mass index of the midlife Poles. J Hum Ecol 2007;21(2):27-36.

Kaczmarek M.: Określenie wieku menopauzy naturalnej w populacji polskich kobiet. Przegl Menop 2007;2:77-82.

Krzyżaniak A., Silagyi- Pągowska I., Kaczmarek M., Stawińska-Witoszyńska B., Palczewska I., Gałęcki J., Krzywińska-Wiewiorowska M.: Propozycja norm ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży. Pediatria Polska 2006;81 (2):107-116.

Kaczmarek M., Lasik E. Correlates of biological age in postmenopausal life. Przegl Antropol/Anthropol Rev 2006;69:15-27.

Kaczmarek M., Skrzypczak M., Maćkowiak K. Status społeczno- ekonomiczny oraz styl życia jako czynniki różnicujące subiektywne poczucie zdrowia wśród starzejących się mężczyzn, Gerontol Polska 2006;14(2): 84-90.

Kaczmarek M., 2006, Ageing and Gender. Studies in Physical Culture and Tourism 2006;13S:19-23.

Kaczmarek M., Skrzypczak M.: Assessing biological age and its determinants in adult men. Studies in Physical Culture and Tourism 2006;13S:49-51.

Kaczmarek M., Skrzypczak M., Łącka K.: Differentiation of gonadotropin and sex hormone levels in 50, 60 and 70-year old men. An attempt to indicate a normal range. Przegl Antropol/Anthropol Rev 2005;68:19-29.

Kaczmarek M.: Intra-population age variation at natural menopause and underlying past reproductive events: a case of Polish women. Acta med Lit 2005;12(1):15-21.

Kaczmarek M., Skrzypczak M., Łącka K.: Profil hormonalny, metaboliczny, morfologiczny i fizjologiczny mężczyzn w wieku 70 lat. Nowiny Lekarskie 2005;74(5):1-11.

Kaczmarek M.: The midlife well-being, gender and marital status. Przegl Antropol/Anthropol Rev 2004; 67: 57-71.

Kaczmarek M.: Assessment of growth patterns in juvenile skeletons from Saqqara. Polish Archeology in the Mediterranean 2003; XIV:155-161.

Łącka K., Kaczmarek M., Skrzypczak M., Gradecka-Kubik I.: Ocena stężenia testosteronu, estradiolu, dehydroepiandrosteronu I gonadotropin oraz gospodarki lipidowej u 50-cio i 60-cio letnich mężczyzn w populacji wielkomiejskiej, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej CX 2003;3:9-14.

Kaczmarek M., Skrzypczak M.: Zespół objawów starzenia się mężczyzny a poczucie jakości życia. Nowiny Lekarskie 2002;71(6):303-309.

Kaczmarek M., Skrzypczak M.: Do aging male symptoms affect subjective feeling of well-being? Variability and Evolution 2002;10:39-53.

Kaczmarek M.: Adolescent growth and its relation to menarche, dental and somatic maturation. Przegl Antropol/Anthropoll Rev 2002;65: 27-42.

Krzyżaniak A., Kaczmarek M., Krzywińska-Wiewiórowska M., Kaliszewska-Drozdowska M.: Monitorowanie procesu rozwoju dzieci i młodzieży miasta Poznania. Wiadomości Lekarskie 2002;55 (1): 281-287.


Prof. UAM dr hab. Magdalena Kosińska

Publikacje w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu międzynarodowym

Kosińska M., 1996, The use of the model of regression for the evaluation of tendencies in the development of biological features, Variability and Evolution, 5, s.57-64

Kosińska M., 1999, Synchronic and diachronic analysis of the level of quantitative traits’ development in ontogenesis, Summary of the thesis, Variability and Evolution, 7, s.99-103

Kosińska M., M.D. Kaliszewska-Drozdowska, 1999, Urbanisation factor as a modifier of phenotypic development, Przegląd Antropologiczny, 62, s.41-47

Kosińska M., A. Paradowska-Grygier, B. Stoińska, M. D. Kaliszewska-Drozdowska, J. Gadzinowski, 2001, Prognosis of the Birth Weight in Multiple Pregnancies, Gemellological Review, 2, 2, s.35-40

Paradowska-Grygier A., M. Kosińska, B. Stoińska, M.D. Kaliszewska-Drozdowska, J. Gadzinowski, 2002, Psychomotor development of children from multiple pregnancies, Gemellological Review, 4, 3, s.137-143

Mrowicka B., Kosińska M., Cofta Sz., 2003, Morphological classification of patients with sleep obstructive disturbancies, Przegląd Antropologiczny/Anthropological Review, 66, s.87-93

Kosińska M., Stoińska B., Gadzinowski J., 2003, Perinatal characteristics and outcome of newborns (1999-2000) in the Wielkopolska Region, Variability and Evolution, 11, s.47-53

Kosińska M., Stoińska B., Gadzinowski J., 2004, Catch-up growth among low birth weight infants: Estimation of the time of occurrence of compensatory events, Przegląd Antropologiczny/Anthropological Review, 67, s.87-95

Kosińska M., Stoińska B., Gadzinowski J., 2004, The survival analysis of newborns from multiple pregnancies, Gemellological Review, 5, s.79-85

Kosińska M., Szwed A., Cieślik J., Goździk J., Karbowy K., 2005, Assessment of the biological condition and nutritional status of adult patients with cystic fibrosis, Przegląd Antropologiczny/Anthropological Review, 68, s.53-64

Publikacje w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu krajowym

Cieślik J., M. Kosińska, 1993, Czy miejsce procesu akulturacji rodziców wpływa modyfikująco na poziom rozwoju cech fenotypowych ich potomstwa?, Przegląd Antropologiczny, 56, s.87-97

Kosińska M., 1993, Różnicujący wpływ wyposażenia kulturowego rodziców na poziom rozwoju fenotypowego potomstwa, [w:] Człowiek w czasie i przestrzeni, J. Gładykowska-Rzeczycka (red.), Wydawnicto Gdańskie, Gdańsk, s.175-179

Kosińska M., B. Mrowicka, Sz. Cofta, M. Rzymkowska, 1996, Ocena charakteru cech morfologicznych u osób z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego, Pneumonologia i Alergologia Polska, 64 (5-6), s.295-302

Kosińska M., B. Mrowicka, 1996, Próba analizy antropologicznej osobników z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego (SAS), [w:] Antropologia a medycyna i promocja zdrowia, A. Malinowski, B.L. Grabowska (red.), Uniwersytet Łódzki, Łódź, s.245-257

Cieślik J., M. Kosińska, B. Mrowicka, M. Sitek, 1996, The Evaluation of Similarities in Forming The Biological Features in Time Using the Method of Profile Analysis, [w:] Application of Mathematics to Biology and Medicine, Proceedings of the National Conference Kościelisko, TAiWPN “Universitas, Kraków, s.19-24

Kosińska M., M.D. Kaliszewska-Drozdowska, 1999, Wrażliwość populacji na zmienne środowiskowe, w: Uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia, J. Rodziewicz-Gruhn, J. Wojtyna (red.), WSP w Częstochowie, Częstochowa, s.59-67

Mrowicka B., M. Kosińska, 2000, Applying the discriminant function analysis for classification of patients in the Sleep Apnoea Syndrome, Proceedings of the Sixth National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, DRUKROL s.c., Kraków, s.100-103

M. Kosińska, M. Sitek, 2002, Description of human growth using mathematical models, Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Zakład Graficzny UW, Warszawa, s.89-94

Gadzinowski J., Kaliszewska-Drozdowska M.D., Kosińska M., Mazela J., Stoińska B., 2003, Urodzeniowa masa ciała a wiek płodowy noworodków regionu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, Ginekologia Polska, 74, 3, s.186-192

Stoińska B, Uchman J., Kosińska M., Gotz-Więckowska A., Gadzinowski J., 2003, Czynniki ryzyka nasilające retinopatię u wcześniaków, Pediatria Polska, 77, 4, s.273-280

Kosińska M., Stoińska B., Gadzinowski J., 2003, Perinatal characteristics and outcome of newborns (1999-2000) in the Wielkopolska Region, Variability and Evolution, 11, s.47-53

Kosińska M, Szwed A., 2003, Applying the factor analysis in human biology, Proceedings of the Ninth National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, UJ, Kraków, s.45-51

Kosińska M., Szwed A., 2004, Estimation of the time of the occurrence of ontogenetic events, Proceedings of the Tenth National Conference on Application of mathematics in biology and medicine, University of Computer Engineering and Telecommunications in Kielce, Usługi Poligraficzne KARAD, Kielce, s.91-96

Kosińska M., Stoińska B., Gadzinowski J., Szwed A., 2006, Opis procesów wzrastania niemowląt za pomocą modeli matematycznych, [w:] Monografia „Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek”, Grzybiak M, Jerzemowski J, Piontek J, (red.), Gdańsk, s.63-67

Monografie w języku nie angielskim

Kosińska M., 1998, Analiza synchroniczna i diachroniczna poziomu rozwoju cech ilościowych w ontogenezie, Monografie Instytutu Antropologii UAM, nr 3, Poznań

Kosińska M., B. Mrowicka, Sz. Cofta, T. Piorunek, M. Rzymkowska, J. Banaszewski, W. Szyfter, 2000, Zaburzenia snu – Zespół Obturacyjnego Bezdechu Sennego, red. M. Kaczmarek, W. Młynarczyk, wyd. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Poznań

Komunikaty na konferencje zagraniczne i krajowe

Mrowicka B., M. Kosińska, 1995, Czy otyli śpią spokojnie?, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „Człowiek - istota nieznana?”, Kiekrz, s.46

Kosińska M., B. Mrowicka, Sz. Cofta, M. Rzymkowska, 1995, Wybrane somatometryczne parametry otyłości u osób z zespołem bezdechu sennego o charakterze obturacyjnym, Pneumonologia i Alergologia Polska, 63, supl.1, s.100

Kosińska M., B. Mrowicka, Sz. Cofta, K. Świerkocki, 1995, Some somatometric Parameters of Obesity of Patients with Sleep Apnoea Syndrome, ERS Annual Congress 16-20.09, Barcelona, European respiratory Journal, 8, suppl. 19

Kosińska M., 1996, The use of the model of principal profiles analysis for the evaluation of socio-economic developmental gradients, 10th Congress of the European Anthropological Association „Advances in Methodologies in Anthropology, Bruksela, s.78

Kosińska M., 1996, Ocena społeczno-ekonomicznych gradientów rozwoju w ujęciu diachronicznym metodą profili podobieństw, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek wczoraj, dziś, jutro”, Lublin, s.85

Kosińska M., 1997, Methodological aspects of diachronic studies in quantitative traits, Materiały konferencyjne 8 Międzynarodowego Kongresu Auksologicznego “Human Growth and Development”, Filadelfia

Mrowicka B., M. Kosińska, 1997, Metodologia badań antropologicznych osób z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego - ujęcie populacyjne, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „Skąd idziemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy”, Wrocław, s.50

Kosińska M., M. D. Kaliszewska-Drozdowska, 1998, The sensitiveness of populations on environmental factors - methodical aspect, 11th Congress of the European Anthropological Association „Humans and Environment”, Niemcy, Jena, s.24

Kaczmarek M., M. Kosińska, B. Mrowicka, 1998, Is somatotype a factor which increases the intensity of obstructive sleep apnoea syndrome, 11th Congress of the European Anthropological Association „Humans and Environment”, Niemcy, Jena, s.74

Kosińska M., J. Walkowiak, 1998, The phenotypic reactions on the cystic fibrosis mutations, 11th Congress of the European Anthropological Association „Humans and Environment”, Niemcy, Jena, s.75

Kosińska M, J. Walkowiak, Próba analizy antropologicznej dzieci chorych na mukowiscydozę, Pneumonologia i Alergologia Polska, 66, supl.2, s.63

Kaczmarek M, M. Kosińska, B. Mrowicka, Czy typ budowy jest czynnikiem wzmagającym natężenie Zespołu Obturacyjnego Bezdechu Sennego?, Pneumonologia i Alergologia Polska, 66, supl.2, s.208

M. Kosińska, B. Mrowicka, Sz. Cofta, 1999, Some anthropometric parameters which increases the intensity of obstructive sleep apnoea syndrome (SAS), V Polsko-Niemieckie Sympozjum Pneumonologiczne, Gdańsk

Kosińska M., M.D. Kaliszewska-Drozdowska, 1999, Structure of genetic and environmental determinants on human ontogeny, IVth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička „World Anthropology at the Turn of the Centuries”, Czechy, Praga i Humpolec, s.81-82

Kosińska M., Zmiany poziomu rozwoju fenotypowego dzieci na przestrzeni lat 1980-1990, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „Antropologia u schyłku wieku”, Warszawa-Rynia, s.70-71

Kosińska M., M.D. Kaliszewska-Drozdowska, Czynnik urbanizacyjny jako modyfikator rozwoju fenotypowego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „Antropologia u schyłku wieku”, Warszawa-Rynia, s.71-72

Kosińska M., B. Mrowicka, Sz. Cofta, 1999, Przewlekła obturacyjna choroba płuc – parametry medyczne i antropologiczne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „Antropologia u schyłku wieku”, Warszawa-Rynia, s.72

Sz. Cofta, M. Kosińska, B. Mrowicka, 2000, Obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) - a methodical approach, World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, 2000’, Florencja 30.08-03.09. 2000, str. 271, European Respiratory Journal, 16, suppl.31, s.271s

M. Kosińska, L. Majka, A. Pogorzelski, M. Witt, 2000, Genetic and environmental factors – the conditions of the development of phenotypic traits in a cohort of adult cystic fibrosis patients, Międzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych „Antropologia 2000”, Scripta Periodica, rok III, nr 2/2000, s.110,239

Kosińska M., Stoińska B., Kaliszewska-Drozdowska M.D., Gadzinowski J., 2001, Growth patterns of small-for-gestational age infants, Children and Young People in a Changing World: A Holistic Approach, Agrigento, s.52

Kosińska M., Stoińska B., Kaliszewska-Drozdowska M.D., Gadzinowski J., 2001, Studies of growth patterns in infants, Journal of Perinatal Madicine, 29, 1, Suppl, WdeG, Berlin - New York, s.543

Kosińska M., Stoińska B., Kaliszewska-Drozdowska M.D., Gadzinowski J., 2001, Urodzeniowa masa ciała a charakterystyka wzrastania dzieci w pierwszym okresie życia, Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Człowiek – między biologią a kulturą, Toruń, s.22-23,

Stoińska B, Kosińska M., Montgomery A, Gadzinowski J, 2003, Neurodevelopmental outcome of the newborns with retinopathy of prematurity, Journal of Perinatal Medicine, 31, suppl. 1, s.327-328

Stoińska B., Kosińska M., Gadzinowski J., 2003, The Count curve as the method of description of infants growth, Journal of Perinatal Medicine, 31, suppl. 1, s.330-331

Kosińska M., Stoińska B., Gadzinowski J., Szwed A., 2003, Opis procesów wzrastania za pomocą modeli matematycznych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek, s. 54

Kosińska M., 2004, Estimation the risk of decease in peri- and neonatal period, International Scientific Conference Dedicated to the 425th Anniversary of Vilnius University, 200 Years of Lithuanian Anthropology: Modern Trends, History, Relation to Medical Practice and Humanities, s.85

Kosińska M., Stoińska B., Gadzinowski J., 2005, Czas kompensacji rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie i z małą masą ciała, Przegląd Antropologiczny/Anthropological Review, suppl. 4, s.50

Cieślik J., Goździk J., Kosińska M., Szwed A., 2005, Ocena stanu biologicznego oraz stopnia odżywienia osób dorosłych chorych na mukowiscydozę, Przegląd Antropologiczny/Anthropological Review, suppl. 4, s.28

Stoińska B., Kosińska M., Pietrzycka D., Gadzinowski J., 2005, Rozwój somatyczny i psychoruchowy noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, s.11


Doktor Anita Szwed

Kaczmarek M, Durda M, Skrzypczak M, Szwed A, 2010, Ocena jakości życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera, Gerontologia Polska, 18 (2), 86-94

Kosińska M, Szwed A, 2010, Stan około urodzeniowy jako wyznacznik przebiegu późniejszych faz ontogenezy, [w:] Auksologia a promocja zdrowia T. 5, [red.] Jopkiewicz A, Kieleckie Towarzystwo Naukowe ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Kielce-Warszawa, 147-157, ISBN 978-83-60777-31-9

Szwed A, Skrzypczak M, Pawlińska-Chmara R, Łomna-Bogdanow E, 2010, Problem nadwagi i otyłości u kobiet z wyrównaną niedoczynnością tarczycy, [w:] Auksologia a promocja zdrowia T. 5, [red.] Jopkiewicz A, Kieleckie Towarzystwo Naukowe ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Kielce-Warszawa, 305-314, ISBN 978-83-60777-31-9

Szwed A, Kosińska M, 2010, Człowiek, geny, środowisko. Genom to scenariusz życia, środowisko jego reżyserem, [w:] Tak więc po owocach poznacie ich, RED. Dzieduszycki W, Wrzesiński J., Funeralia Lednickie, spotkanie 12, 31-36, ISBN 978-83-926211-2-6

Kaczmarek M, Szwed A, 2009, Między antropologią a medycyną. Koncepcje teoretyczne i implikacje praktyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, ISBN 978-83-232-2031-2 – redakcja naukowa

Kosińska M, Szwed A, 2009, Mukowiscydoza - choroba o wielu obliczach, [w]: Między antropologią a medycyną. Koncepcje teoretyczne i implikacje praktyczne, [red] Kaczmarek M, Szwed A, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, ISBN 978-83-232-2031-2 177-190

Skrzypczak M, Szwed A, Pawlińska-Chmara R, Skrzypulec V, 2008, Associations of Body Mass Index, Waist Circumference, Waist-to-Hip Ratio, and Waist-to-Height Ratio with Menopausal Status, Socio-demographic, and Life Style Factors in Polish Women, W: Ageing Related Problems in Past and Present Populations, Biennial Book of EAA, Vol.5, Plantin Publ. & Press Ltd, Budapest, ISBN 978-963-06-5222-3, 143-158

Pawlińska-Chmara R, Szwed A, 2008, Cigarette smoking and age at natural menopause of women in Poland. The Internet Journal of Biological Anthropology Vol. 2 No. 1

Kaczmarek M, Skrzypczak M, Szwed A, Goździcka-Józefiak A, Geppert A, 2008, Ocena stopnia zaburzeń procesów poznawczych, sprawności funkcjonowania oraz stanu emocjonalnego wśród pacjentów z chorobą Alzheimera w odniesieniu do ich stylu życia w okresie poprzedzającym rozpoznanie choroby. Psychiatria Polska XLII (3), 405-415

Skrzypczak M, Szwed A, Pawlińska-Chmara R, Skrzypulec V, 2008, Body mass index, waist to hip ratio and waist/height in adult Polish women in relation to their education, place of residence, smoking and alcohol consumption. HOMO- Journal of Comparative Human Biology 59, 329-342

Kosińska M, Szwed A, 2008, The Effect of Developmental Status on Birth on the Age of Menarche in Female Residents of the Province of Wielkopolska, Polish J of Environ Stud 17(4A), 220-223

Kosińska M, Szwed A, Cieślik J, Goździk J, Cofta S, 2008, Biological Status Of Adult Patients With Cystic Fibrosis. Journal of Physiology and Pharmacology 59(6), 341-348

Kosińska M, Szwed A, Cieślik J, Goździk J., 2007, The nutritional status of adult patients with cystic fibrosis W: New Perspectives and Problems in Anthropology, Cambridge Scholars Publishing, ISBN 1-84718-264-X, 195-206.

Skrzypczak M, Szwed A, Pawlińska-Chmara R, Skrzypulec R, 2007, Assessment of the BMI, WHR and W/Ht in pre- and postmenopausal women. Anthropological Review, 70, 3-13.

Manning JT, Fink B, Neave N, Szwed A, 2006, The second to fourth digit ratio and asymmetry, Annals of Human Biology 33(4), 480-492

Szwed A, 2006, Age at menopause in family links, Gemellological Review 7(1), 60-65

Szwed A, 2006, Palenie papierosów a wiek menopauzy naturalnej, [w:] Monografia „Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek” [red.] Jerzemowski J, Grzybiak M, Piontek J, Tower Press, Sopot, 117-120

Kosińska M, Stoińska B, Gadzinowski J, Szwed A, 2006, Opis procesów wzrastania niemowląt za pomocą modeli matematycznych, [w:] Monografia „Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek”, [red.] Jerzemowski J, Grzybiak M, Piontek J, Tower Press, Sopot, 56-61

Chmara-Pawlińska R, Szwed A (2005) How the age at menopause is related to cigarette smoking in Polish women?, Acta medica Lituanica, Vol. 12 No. 4, 43-47

Kosińska M, Szwed A, Cieślik J, Goździk J, Karbowy K (2005), Assessment of the biological condition and nutritional status of adult patients with cystic fibrosis, Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review, Vol. 68, 53-64

Skrzypczak M., Szwed A., 2005, Assessment of the body mass index and selected physiological parameters in pre- and post-menopausal women, HOMO- J. Comp. Hum. Biol., 56 (2005), 141-152

Chmara-Pawlińska R., Szwed A., 2004, Palenie papierosów a wiek menopauzy naturalnej u kobiet w Polsce, Przegląd Lekarski, 2004/61/10, 1003-1005

Kosińska M., Szwed A., 2004, Estimation of the time of the occurrence of ontogenetic events, Proceedings of the Tenth National Conference on Application of mathematics in biology and medicine, Święty Krzyż, 22-23 September 2004, University of Computer Engineering and Telecommunications in Kielce, 91-96

Szwed A., 2003, Ostatni szczebel, Forum Akademickie nr 7-8, lipiec-sierpień 2003, 71-73

Kosińska M., Szwed A., 2003, Applying the Factor Analysis in Human Biology, Proceedings of the Ninth National Conference on Application of mathematics in biology and medicine, Piwniczna, 9-13 September 2003, Institute of Mathematics UJ, 45-51

Szwed A., 2001, Biologiczne i kulturowe uwarunkowania klimakterium u kobiet, Monografie Instytutu Antropologii UAM nr 10, ISBN 83-87800-45-7

Kaczmarek M, Szwed A., 2001, Age at menopause and reproductive determinants in Polish women, Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review, vol. 64, 57-72

Kaczmarek M., Szwed A., 2001, Wiek menopauzy a rozrodczość i styl życia kobiet, w: Menopauza. IV Kongres Menopauzalny Łódź 1-3 marca 2001r ICZMP Monografia pod red. Tomasza Pertyńskiego. Wydawnictwo ADI 2001. 15-25

J.T. Manning, L. Barley, J. Walton and D.I. Lewis-Jones, R.L Trivers, D. Singh, R. Thornhill, P. Rohde, T. Bereckei, P. Henzi, M. Soler, A. Szwed, 2000, “The 2nd:4th digit ratio, sexual dimorphism, population differences, and reproductive success. evidence for sexually antagonistic genes?”, Evolution and Human Behavior 21 (3), 163-183

Kaczmarek M., Szwed A., 2000, Wpływ warunków życia kobiet na wiek menopauzy oraz przebieg klimakterium, w: Auksologia a promocja zdrowia pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza, tom II, 67-75

Kaczmarek M., Szwed A., 1999, Natura i osobliwości starzenia się, Forum Akademickie nr 12, 48-49

Kaczmarek M., Szwed A., 1999, Fenomen ludzkiego starzenia się w perspektywie antropologii fizycznej, Materiały konferencyjne pod redakcją Joanny Rodziewicz-Gruhn i Janusza Wojtyny, WSP Częstochowa 1999

Kaczmarek M., Szwed A., 1998, Koncepcja wieku biologicznego w różnych fazach ontogenezy, Nowiny Lekarskie

Kaczmarek M., Szwed A., 1997, A review of anthropological approaches to ageing. Przegląd Antropologiczny, 60, 3-18.


Doktor Tomasz Hanć

Durzyńska J, Pacholska-Bogalska J, Kaczmarek M, Hanć T, Durda M, Skrzypczak M, Goździcka-Józefiak A. (2011). Multiplex PCR for Identification of Herpes Virus Infections in Adolescents, Journal of Medical Virology, 83, 267-271.

Durzyńska J, Pacholska-Bogalska J, Kaczmarek M, Hanć T, Durda M, Skrzypczak M, Goździcka-Józefiak A. (2010). HPV genotypes in the oral cavity/oropharynx of children and adolescents: cross-sectional survey in Poland, European Journal of Pediatrics, DOI 10.1007/s00431-010-1345-x

Hanć T, (2010). Biologiczne koncepcje uwarunkowania nadpobudliwości – przełomowe odkrycia. W: J. Wyczesany (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami genetycznymi. Poznań: Stowarzyszenie na rzecz dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”., s. 92-108.

Hanć T., Brzezińska A. I. (2009). Intensity of ADHD Symptoms and Subjective Feelings of Competence in School Age Children, School Psychology International, 30, 491 – 506.

Hanć, T. (2009). Ocena wpływu czynników psychospołecznych na stopień i kierunek odchyleń reakcji fenotypowych u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi. Monografie Instytutu Antropologii UAM nr 14, Wydawnictwo Instytutu Antropologii.

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo: zagrożenia i możliwości wsparcia. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Hanć, T., Cieślik J., (2008). Developmental Changes in Body Mass and Frequency of Overweight and Obesity in Boys with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Polish Journal of Environmental Studies, 17 (4A), 162-167.

Hanć, T., Cieślik, J. (2008). Measurement of Growth in Stimulant-Naive Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder by Using Cross-sectional and Longitudinal Approaches: In Reply, Pediatrics, 122 (1), 221-222.

Hanć, T., Cieślik, J. (2008). Growth in stimulant-naive children with attention-deficit/hyperactivity disorder using cross-sectional and longitudinal approaches, Pediatrics, 121 (4), e967-974.

Hanć, T., Komorowska, M., Ziółkowska, K. (2007). Soma a psyche – interakcje starzejącego się ciała z psychiką W: A. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska (red.), Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Artykuły popularnonaukowe

Górecka M., Hanć T. (2010). Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu, Remedium, 5(207), 6-7.

Górecka M., Hanć T. (2010). Biologiczne uwarunkowania autyzmu, Remedium, 2(204), 24-25 20.

Hanć, T. (2007). Wróżenie z etykiety diagnostycznej, Remedium, 2/3 (168/169), 58-59.

Hanć, T. (2007). Kręte ścieżki rozwoju tożsamości, Remedium, 1 (167), 30-31.

Hanć, T. (2006). Dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym. Remedium, 10 (164), 28-29.

Hanć, T. (2006). Biologiczne podłoże ADHD. Remedium, 7-8 (161-162), 56-57.

Hanć, T. (2006). Czego boi się dziecko nadpobudliwe? Remedium, 4 (158), 30-31.

Hanć, T. (2006). To nie sprawa złego charakteru. Edukacja i dialog, 179, 58-62.

Komunikaty konferencyjne

Hanć T, Cieślik J, Wolańczyk T, Gajdzik M (2010), How do boys with Attention Deficit Hyperactivity Disorder grow? Verification of disorder related suppression and acceleration of growth hypotheses. 17th Congress of the European Anthropological Association. Biological, Social and Cultural Dimensions of Human Health. Abstracts. Poznań, s.46.

Kaczmarek M, Durda M, Hanć T, Skrzypczak M, Krzyżaniak A, Krzywińska-Wiewiorowska M, Stawińska-Witoszyńska B (2010), Living conditions, lifestyles and health of Polish adolescents. 17th Congress of the European Anthropological Association. Biological, Social and Cultural Dimensions of Human Health. Abstracts. Poznań, s.56.

Kaczmarek M., Goździcka-Józefiak A., Durda M., Durzyńska J., Hanć T., Pacholska-Bogalska., Skrzypczak M. (2009). Ocena częstości występowania wirusów opryszczki pospolitej HSV-1, HSV-2 oraz cytomegalii (HCMV) u młodzieży z Wielkopolski. Przewodnik Lekarza, 4(112), 35.

Hanć T., Cieślik J., Wolańczyk T., Gajdzik M. (2009). Częstość występowania oraz predyktory nadwagi i otyłości u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Anthropological Review. Suplement 6, 45.

Kaczmarek M., Goździcka-Józefiak A., Durda M., Durzyńska J., Hanć T., Pacholska-Bogalska., Skrzypczak M. (2009). Analiza częstości zakażeń wirusem opryszczki pospolitej, HSV-1, HSV-2 i cytomegalii HCMV u chłopców i dziewcząt z Wielkopolski. Anthropological Review. Suplement 6, 51.

Kaczmarek, M., Goździcka-Józefiak, A., Durzyńska, J., Pacholska-Bogalska, J., Skrzypczak, M., Durda, M., Hanć, T. (2009). Addressing innovation challenges in adolescent''s health research: a preliminary report on prevalence of HSV-1, HSV-2 and HCMV in adolescents from the Great Poland region. w: I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii "Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska / Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection", Poznań: Wydawnictwo Kontekst.

Hanć, T. (2008). Od opętania do choroby, czyli o biologicznym rozumieniu chorób psychicznych, XI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, 15-17 października 2008. Poznań: Drukarnia Wydawnicza Trans-Druk Sp.

Hanć, T., Cieślik, J. (2008). Zmiany rozwojowe masy ciała oraz częstość występowania nadwagi i otyłości u chłopców z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), s. 153. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Środowiskowe Uwarunkowania i Profilaktyka Chorób Wieku Rozwojowego. Lublin: Wschód Agencja Usługowa.

Hanć, T., Cieślik, J., Wolańczyk T., Gajdzik, M. (2008). Psychologiczna charakterystyka jakości życia jako czynnik modyfikujący przebieg biologicznego rozwoju dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Diorder – ADHD), s. 237. Żyć godnie... XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.

Hanć, T. (2008). Ocena jakości życia dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi a czynniki związane z terapią zaburzenia, s. 353-354. Żyć godnie... XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.

Hanć, T., Cieślik, J., Wolańczyk, T., Gajdzik, M. (2008). The influence of psychosocial factors on the level and direction of deviation in phenotypic reaction in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), s. 73-74. 16th Congress of the European Anthropological Association. Odense: University of Southern Denmark.

Hanć, T. (2007). Ocena biologicznego rozwoju dzieci z ADHD – analiza wstępna, Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review, Supplement 5, 57.

Hanć, T. (2005). Atrakcyjność męskich sylwetek ciała w ocenie kobiet. Przegląd Antropologiczny - Anthropological Review, Supplement 4, 41.

Inne publikacje

Hanć, T. (2005). Blok rozszerzający: ADHD - etiologia, diagnoza, terapia, 327-330 (Wiliński, P. Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? 304-343 [w:] A. Brzezińska (red). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP)

Hanć, T. (2005). Blok rozszerzający: Andropauza czy kryzys średniego wieku? 564-566 (Ziółkowska, B. Środkowy okres dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? 553-590 [w:] A. Brzezińska (red). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP)


Doktor Magdalena Durda-Masny

Jarząbek-Bielecka G., Durda M., Kaczmarek M., 2011, Inicjacja i aktywność seksualna dziewcząt i kobiet urodzonych w latach 1975-1995 w Wielkopolsce, Prz. Seksuol. 2011, 7, 3(27), 14-16

Durda M., 2011, Biological status of adolescents in relation to their lifestyle behaviours and family's socioeconomic status, [w]: Health and Well-Being in Adolescence Part I Physical Health and Subjective Well-Being, Kaczmarek (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, str. 111-137

Kaczmarek M., Durda M., 2011, Variation in the body image perceptions of adolescent females and males and underlying social and cultural settings, [w]: Health and Well-Being in Adolescence Part I Physical Health and Subjective Well-Being, M. Kaczmarek (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, str. 225-243

Kaczmarek M., Cieślik J., Hanć T., Durda M., Skrzypczak M., 2011, Characteristics of adolescent physical growth – results of the ADOPOLNOR project, [w]: Health and Well-Being in Adolescence Part I Physical Health and Subjective Well-Being, M. Kaczmarek (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, str. 89-110

Durzyńska J., Pacholska-Bogalska J., Kaczmarek M., Hanć T., Durda M., Skrzypczak M., Goździcka-Józefiak A., 2011, HPV genotypes in the oral cavity/oropharyx of children and adolescents: cross-sectional survey in Poland, European Journal of Pediatrics; 170(6): 757-761

Durzyńska J., Pacholska-Bogalska J., Kaczmarek M., Hanć T., Durda M., Skrzypczak M., Goździcka-Józefiak A., 2011, Multiplex PCR for identification of herpes virus infections in adolescents, Journal of Medical Virology; 83: 267-271

Durda M., 2010, Organizacja opieki nad ludźmi z demencją w Polsce na tle krajów rozwiniętych i rozwijających się, Gerontologia Polska; 18(2): 76-85

Kaczmarek M., Durda M., Skrzypczak M., Szwed A., 2010, Ocena jakości życia osób opiekujących się chorymi na Alzheimera, Gerontologia Polska; 18(2): 86-94; 86-94

Durda M., Thiel M., 2009, W sieci uzależnienia, Remedium, 3: 12

Kaczmarek M., Durda M., Krzyżaniak A., 2008, Is gender a crucial cause of body image in adolescence?, Polish Journal of Environmental Studies, 17 (4A): 182-186

Komunikaty konferencyjne

Durda M., Kaczmarek M., Wpływ stylu życia i statusu społeczno-ekonomicznego rodziny na wybrane wskaźniki biologiczne dziewcząt w okresie adolescencji, XLIII Ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Wrocław, 3-5 września 2011 r., Anthropological Review; Supl. 7, 37

Jarząbek-Bielecka G. E., Durda M., Kaczmarek M., Trends in sexual behaviour among Polish women born between 1975 and 1995, 20th World Congress of Sexual Health, Glasgow, 12 – 16 czerwca 2011 r., The Journal of Sexual Medicine; 8(suppl 3): 84-299, str. 168

Jarząbek-Bielecka G. E., Durda M., Kaczmarek M., Aktywność seksualna dziewcząt i kobiet z Wielkopolski urodzonych w latach 1975-1995, Ogólnopolska konferencja “Edukacja seksualna wobec wyzwań współczesności. Aspekty teoretyczne i praktyczne”, Poznań, 24 maja 2011 r.

Durda M., Jarząbek-Bielecka G., Kaczmarek M., Patterns of sexual activity among young Polish women born between 1975 and 1995, Biological, Social and Cultural Dimensions of Human Health, 17th Congress of the European Anthropological Association, Poznań, 29 sierpnia – 2 września 2010 r., Book of abstracts, 36

Kaczmarek M., Durda M., Hanć T., Skrzypczak M., Krzyżaniak A., Krzywińska-Wiewiorowska M., Stawińska-Witoszyńska B., Living conditions, lifestyles and health of Polish adolescents, Biological, Social and Cultural Dimensions of Human Health, 17th Congress of the European Anthropological Association, Poznań, 29 sierpnia – 2 września 2010 r. Book of abstracts, 56

Kaczmarek M., Goździka-Józefiak A., Durda M., Durzyńska J., Hanć T., Pacholska-Bogalska J., Skrzypczak M.,HPV infections as health risk factor in adolescents, V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w Kazimierzu Dolnym pt. ”Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Kazimierz Dolny, 22-24 kwietnia 2010 r., Książka abstraktów, 46

Durda M., Wyobrażenie własnego ciała wśród dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat w zależności od relacji z grupą rówieśniczą, XLII Ogólnopolska Konferencja Antropologiczna Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Łódź, 10-12 września 2009 r., Anthropological Review, Supl. 6, 37

Kaczmarek M., Goździka-Józefiak A., Durda M., Durzyńska J., Hanć T., Pacholska-Bogalska J., Skrzypczak M., Analiza częstości występowania wirusów opryszczki pospolitej, HSV-1, HSV-2 i HCMV u młodzieży z Wielkopolski, XLII Ogólnopolska Konferencja Antropologiczna Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Łódź, 10-12 września 2009 r., Anthropological Review, Supl. 6, 51

Kaczmarek M., Durda M., Assessment of satisfaction with body image among Polish adolescents, „Quo vadis homo …societas humana?, Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, Praga, 2-5 września 2009 r., Książka abstraktów, 32

Kaczmarek M., Goździcka-Józefiak A., Durzyńska J., Pacholska-Bogalska J., Skrzypczak M., Durda M., Hanć T., Assessing of herpes viruses, HSV-1, HSV-2 and HCMV in adolescents from the Wielkopolska region, Poland, „Quo vadis homo …societas humana?, Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, Praga, 2-5 września 2009 r., Książka abstraktów, 33

Kaczmarek M., Goździcka-Józefiak A., Durzyńska J., Pacholska-Bogalska J., Skrzypczak M., Durda M., Hanć T., Adressing innovation challenges in adolescents’ health research: a preliminary report on prevalence of HSV-1, HSV-2 and HCMV in adolescents from the Great Poland region, Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska, I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM, Poznań , 21-23 maja 2009 r., Książka abstraktów, 108

Kaczmarek M., Durda M., Krzyżaniak A., Czy płeć ma decydujący wpływ na wyobrażenie własnego ciała wśród młodzieży?, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Środowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chorób wieku rozwojowego”, Kazimierz Dolny, 9-10 października 2008 r., Książka abstraktów, 110


Doktor Sylwia Trambacz

Płotek W., Trambacz S., Witkowska D., 2011, Fear, anxiety and cognitive status of the elderly patients qualified for coronary artery bypass grafting, Anestezjologia i Ratownictwo, 1(5): 16-22.

Trambacz S., Gołaska P., Inteligencja emocjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2011, Studia Psychologica (w druku).


Doktor Zbigniew Czapla

Czapla Z., Mróz A., Skrzypczak M., 2010, Przyczyny zgonów kobiet i mężczyzn w latach 2000-2005 na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego w województwie wielkopolskim [w:] Auksologia i promocja zdrowia, 241-250, Kielce-Warszawa

Szczepanowska E., Merski J., Górnik K., Czapla Z., Drozdowski R., Sokołowski M. 2009.: Excessive exertions in tourism and recreation and their metabolic effects. [in:] Contemporary tasks, problems and perspectives of physical education in the army, Seria: Monografie 1/2009, 357-370, Warszawa 2009.

Czapla Z., 2009, Zagrożenia dla zdrowia człowieka w warunkach wysokogórskich – fizjologiczne mechanizmy przystosowawcze [w:] Między antropologią a medycyną: koncepcje teoretyczne i implikacje praktyczne. 49-77, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań

Czapla Z., Niedziela M., Cieślik J., 2008 Assessment of Physical Growth in Children with Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH), Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 17, No. 4A s. 82-88

Czapla Z., Szczepanowska E., Cieślik J., 2007 The Electrophoretic Mobility of Cell Nuclei (EMN) Index and Changes in Acid-Base Homeostasis under Conditions of the Intensive Physical Exercise, Collegium Antropologicum. 31(3): 315–319

Czapla Z., 2006, „Zastosowanie metody mikroelektroforezy wewnątrzkomórkowej (wskaźnika EMN) do oceny procesów starzenia ludności Polski i Meksyku” Gerontologia Polska 14 (2), s. 71-76

Piontek J., B. Iwanek, Z. Czapla, 2006, “The crania from modern cementeries In Jaksice (Kujawsko_Pomorskie, Province, Poland) and craniometric relationship among medieval and modern Central Eauropean population” Studies in Historical Anthropology, vol. 4:2004 [2006], pp. 123-135

Czapla Z., 2006, „Proces starzenie Indian Maja ze wsi Yaxcaba (Meksyk) oceniony metodą mikroelektroforezy wewnątrzkomórkowej – EMN” [w:] Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek (The Human is the Measure of all Things) s. 16-19, Tower Press, Sopot 2006

Czapla Z., D. Łasiński, 2006, „Stan psychofizyczny człowieka w terminalnej fazie życia” (Psychophysical state of human in terminal phase of life) [w:] Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek (The Human is the Measure of all Things) s. 16-19, Tower Press, Sopot 2006

Czapla Z., E. Szczepanowska, 2006, „Charakterystyka elektroforetycznej ruchliwości jąder komórkowych (EMN) u trenujących dziewcząt” (Characteristics of Electrophoretic Mobility of Cell Nuclei in female athletes)” [w:] Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek (The Human is the Measure of all Things) s. 16-19, Tower Press, Sopot 2006

Szczepanowska E, Czapla Z, 2004. “Dependency of electrophoretic mobility of cell nuclei (EMN) changes on exercise intensity in female rowers”, Medicina Sportiva 2004, Vol. 8, No. 3-4 s. 199

Czapla Z., Cieślik J., 2004 „Nowe fizykochemiczne kryterium oceny fazowości ontogenezy i wieku biologicznego człowieka” Gerontologia Polska 12 (4) s. 45-50

Czapla Z., 2002. „Kształtowanie się wskaźnika EMN w ontogenezie u osób palących i alkoholików” [w:] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Red. Malinowski, Tatarczuk, Asienkiewicz. Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

Czapla Z. 2001 Biologia starzenia w świetle metody mikroelektroforezy wewnątrzkomórkowej – EMN [w:] Problemy starzenie, AWF Warszawa

Czapla Z., Cieślik J., 2000 Wskaźnik EMN jako miara biologicznej kondycji organizmu, Scripta periodica. Vol. III, Nr 2, 13-27, 2000, Supl. 1/2000

Czapla Z. 2000 “The phaseness of human biological development assessed with the use of selected physicochemical methods” Variability and Evolution. Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Poznań vol. 8

Czapla Z., Cieślik J., 2000 „The EMN index as measure of the biological condition of the human organism”, Medical Review. Scripta periodica. Vol. III, Nr 3, 24-38

Czapla Z., 2000 „O pewnych wybranych kryteriach „normy” w psychologii i psychiatrii” [On some particular criteria of „norms” in psychology and psychiatry], Antropologia a medycyna i promocja zdrowia, Tom III, 9-26

Czapla Z., Fojud Z., Cieślik J., Jurga S., 2000 „New approach to assessment of aging processes at the cellular level by NMR spectroscopy”, Molecular Physics Reports

Czapla Z., Cieślik J., 2000 „The EMN index as measure of the biological condition of the human organism”, Medical Review. Scripta periodica. Vol. III, Nr 3, 24-38

Czapla Z., Fojud Z., 1999. The appraisal of the scope for the application of nuclear magnetic resonance (NMR) measurement methods for the estimation of the biological age in various stages of human ontogeny. Variability and Evolution. Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, Poznań

Czapla Z., 1998, Appraisal of changeability of the EMN index with regard to lifestyle on the basis of daily examination,[w:] Methodological Aspects of Researches in the field of EMN (Electrophoretical Mobility of Nuclei), Palacky University Olomouc, 8-16

Czapla Z., 1998, Phenomenon of electrophoretic mobility of cell nuclei (EMN) as a consequence of biological and physical properities of the cell,[w:] Methodological Aspects of Researches in the field of EMN (Electrophoretical Mobility of Nuclei), Palacky University Olomouc, 17-26

Czapla Z., Cieślik J., 1998. The Electrophoretic Mobility of Cell Nuclei (EMN) index – relation to biological and physical properties of the cell, Antropological Review, Nakom Publishing House. Poznań, 93-101

Czapla Z., Fojud Z., 1998, Zastosowanie metod pomiarowych MRJ do określania wieku biologicznego w każdej fazie ontogenezy. Materiały XXX Ogólnopolskiego Seminarium nt. Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego Zastosowań, Kraków

Czapla Z., 1997, O pewnych osobliwościach biologicznego i psychicznego pojmowania rozwoju, Auksologia a promocja zdrowia, Kielce, 251-263


Magister Aleksandra John

Brak danychMagister Joanna Ratajczak

Brak danychMagister Tomasz Hadada

Brak danych