Instytut Antropologii UAM

Polskie Towarzystwo Antropologiczne
Oddział w Poznaniu
 

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Oddział w Poznaniu.
Nasz adres: ul. Umultowska 89, Instytut Antropologii, Wydział Biologii UAM Poznań.


Seminaria Naukowe PTA w Poznaniu

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na pierwsze w tym roku zebranie naukowe poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w ramach cyklu pt: "Nowe obszary badawcze w antropologii fizycznej - od genotypu do fenotypu", na którym pan prof. Krzysztof Sobczak z Zakładu Ekspresji Genów Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii wygłosi wykład pt.: "Dziedziczne choroby nerwowo-mięśniowe: podłoże molekularne oraz nowoczesne metody terapeutyczne".

Wykład odbędzie się 27 lutego 2013r. w Sali Rady Wydziału Biologii o godzinie 16.00,
Collegium Biologicum, ul. Umultowska 89, Poznań

Wszystkich zainteresowanych problematyką badawczą z zakresu biologii człowieka (antropologii fizycznej), którzy poszukują inspiracji do badań w nowoczesnych metodach biologii molekularnej serdecznie zapraszam.
Uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji o tym interesującym wykładzie. W załączniku plakat do wydrukowania i umieszczenia na tablicy informacyjnej oraz notatka o autorze wraz ze streszczeniem wystąpienia.

Gorąco zapraszam
Przewodniczący Poznańskiego Oddziału PTA
Dr Zbigniew Czapla
Kontakt: czapla@amu.edu.pl


Spotkania naukowe poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego odbywają się kilka razy do roku w Instytucie Antropologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.
Osoby, które chciałyby wygłosić referat na spotkaniu naukowym PTA, Oddział w Poznaniu, prosimy o kontakt z Sekretarzem, dr Anną Demuth, przez e-mail: ptapoznan@wp.pl lub demuth@awf.poznan.pl


Zarząd poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

PRZEWODNICZĄCY
dr Zbigniew Czapla
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka
Instytut Antropologii UAM
e-mail: czapla@amu.edu.pl
tel. 61-8929 57 11
SEKRETARZ
dr Anna Demuth
Katedra Antropologii i Biometrii
AWF Poznań
e-mail: demuth@awf.poznan.pl
SKARBNIK
dr Magdalena Krzykała
Katedra Antropologii i Biometrii
AWF Poznań
e-mail: krzykala@awf.poznan.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 50 zł. Wpłat można dokonywać na spotkaniach naukowych u Skarbnika, dr Magdaleny Krzykały lub przelewem na konto:

Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Oddział Poznań
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
46 1090 2734 0000 0001 0863 3733
Bank Zachodni WBK S.A. 10 oddział w Poznaniu

Dokonując wpłaty proszę pamiętać o wpisaniu nazwiska (nazwisk) osoby dokonującej przelewu.
W ramach składki członkowie otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma Anthropological Review.


Status Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Adresy internetowe organizacji i stowarzyszeń antropologicznych