LISTA PRACOWNIKÓW


Zakład Genomiki Zintegrowanej

profesorowieprofesor dr hab. Izabela Makałowska - kierownik zakładu
adiunkcjidoktor Joanna Ciomborowska-Basheer
 doktor Michał Szcześniak
doktorancimagister Oleksii Bryzghalov
 magister Elżbieta Kaja
 magister Magdalena Kubiak
 magister Wojciech Rosikiewicz
 magister Elżbieta WanowskaŻyciorysy:


profesor dr hab. Izabela Makałowska Tel. 61 829-????

Makałowska Izabela: dr hab., profesor.doktor Joanna Ciomborowska-Basheer Tel. 61 829-????

Ciomborowska-Basheer Joanna: doktordoktor Michał Szcześniak Tel. 61 829-????

Szcześniak Michał: doktor.magister Oleksii Bryzghalov Tel. 61 829-????

Bryzghalov Oleksii: magister.magister Elżbieta Kaja Tel. 61 829-????

Kaja Elżbieta: magister.magister Magdalena Kubiak Tel. 61 829-????

Kubiak Magdalena: magister.magister Wojciech Rosikiewicz Tel. 61 829-????

Rosikiewicz Wojciech: magister.magister Elżbieta Wanowska Tel. 61 829-????

Wanowska Elżbieta: magister.