PRACE DYPLOMOWEZagadnienia na egzamin licencjacki


Tematy prac dyplomowych realizowanych w Instytucie Antropologii w roku 2011/2012

Rok 5 - studia dzienne

Rok 5 - studia zaoczne

Rok 4 - studia dzienne

Rok 4 - studia zaoczne

Rok 3 - studia dzienne

Rok 3 - studia zaoczne


Rok 5 - studia dzienne

Nazwisko i imię Tytuł pracy Promotor
Bamberska Magdalena Międzypokoleniowa ocena wieku menarche Prof. dr hab. Joachim Cieślik
Chyła Magdalena Kształtowanie się struktur wymieralności w okresie rzymskim i we wczesnym średniowieczu w populacjach szkieletowych Prof. dr hab. Janusz Piontek
Czak Anna Umieralność noworodków w zależności od czynników ryzyka przebiegu ciąży Prof. dr hab. Joachim Cieślik
Drath Joanna Częstość występowania zmian rozwojowych kręgosłupa w szkieletowej populacji średniowiecznej z Cedyni Prof. dr hab. Janusz Piontek
Grochowska Katarzyna Ciężar ciała noworodków z pierwszej i kolejnych ciąży Prof. dr hab. Blandyna Jerszyńska
Janicka Klaudia Biologiczny rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi Prof. dr hab. Joachim Cieślik
Kasperczak Agata Zróżnicowanie zmienności barwy włosów we współczesnych badaniach antropologicznych Dr Zbigniew Czapla
Kasprzak Marta Zmienność budowy ciała populacji ludzkich z Europy Środkowej od neolitu do czasów nowożytnych Prof. dr hab. Janusz Piontek
Krawczuk Magdalena Wpływ czynników ryzyka na stan okołourodzeniowy w zależności od płci Prof. dr hab. Joachim Cieślik
Lica Katarzyna Przejście demograficzne w Zaborze Pruskim i na Ziemiach Polskich pod zaborem pruskim w II połowie XIX wieku Prof. dr hab. Jan Strzałko
Losiak Izabela Ocena reakcji fizjologicznych na stres szkolny u chłopców i dziewcząt w wieku 16 lat. Prof. dr hab. Maria Kaczmarek
Maciejewska Monika Analiza przejścia epidemicznego w XIX-wiecznych Prusach i na ziemiach polskich zaboru pruskiego Prof. dr hab. Jan Strzałko
Marciniak Łukasz Przegląd i ewolucyjne znaczenie mioceńskich małp człekokształtnych Prof. dr hab. Katarzyna Kaszycka
Nadolna Patrycja Ocena reakcji fizjologicznych na stres sytuacyjny wśród chłopców i dziewcząt w wieku 13 lat. Prof. dr hab. Maria Kaczmarek
Okularczyk Urszula Wielkość kanału kręgowego jako wyznacznik stresu rozwojowego w populacjach szkieletowych Prof. dr hab. Janusz Piontek
Pohl Marta Ludzka potrzeba duchowości a międzyosobnicze zróżnicowanie pracy mózgu Prof. dr hab. Alicja Budnik
Rzepecka Marta Zróżnicowanie morfologiczne i fizjologiczne kobiet w fazie stabilnej i inwolucyjnej w zależności od warunków społeczno-ekonomicznych Prof. dr hab. Joachim Cieślik
Sawińska Marta Wpływ matczynych i płodowych czynników ryzyka na stan okołourodzeniowy potomstwa Prof. dr hab. Joachim Cieślik
Sobolewska Maja Zmienność wielkości zębów stałych w populacjach szkieletowych z okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza z Europy Środkowej Prof. dr hab. Janusz Piontek
Stachura Kamila Analiza umieralności i jej uwarunkowań na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim na przykładzie Kalisza. Prof. dr hab. Jan Strzałko
Sypniewska Aneta    
Tańska Paulina Analiza przeżycia noworodków w zależności od ryzyka przebiegu ciąży Prof. dr hab. Joachim Cieślik
Wojciechowska Daria Charakterystyka biologiczna populacji ludzkiej z okresu rzymskiego użytkującej cmentarzysko w Kowalewku, województwo wielkopolskie Prof. dr hab. Janusz Piontek

Rok 5 - studia zaoczne

Nazwisko i imię Tytuł pracy Promotor
Bartkowiak Kamil Wpływ wysokiego wpływu lęku na rozwój biologiczny w progresywnej fazie ontogenezy Dr Tomasz Hanć
Bury Edyta Tempo rozwoju szkieletu u płodów ludzkich Prof. dr hab. Blandyna Jerszyńska
Gabrysiak Joanna Uwarunkowania społeczno-kulturowe stanu odżywienia chłopców w okresie dojrzewania Dr Magdalena Kosińska
Goźlińska Marzena Pacjenci Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Prof. dr hab. Blandyna Jerszyńska
Kołodziej Adrian Wpływ warunków społeczno-ekonomicznych środowiska wiejskiego na wiek wystąpienia menarche Dr Anita Szwed
Krupka Marta Uwarunkowania społeczno-kulturowe stanu odżywienia dziewcząt w okresie dojrzewania Dr Zbigniew Czapla
Łubińska Iwona Cechy morfologiczne noworodków a natężenie urodzeń (Kowary i okolice) Prof. dr hab. Blandyna Jerszyńska
Maćkowiak Katarzyna Stres jako czynnik modyfikujący przebieg rozwoju w progresywnej fazie ontogenezy Dr Tomasz Hanć
Mastalerz Magdalena Wpływ warunków społeczno-ekonomicznych dużego miasta na wiek wystąpienia menarche Dr Anita Szwed
Starczewska-Pluta Alicja Częstotliwość występowania przeciwciał a grupy krwi w chorobach nowotworowych Prof. dr hab. Blandyna Jerszyńska
Szydłowska Małgorzata Wysokość i ciężar ciała młodzieży szkolnej z Bojanowa a ich środowisko rodzinne Prof. dr hab. Blandyna Jerszyńska
Wawrzyniak Dominika Problem nadumieralności w zależności od płci i wieku w historycznych populacjach miejskich Prof. dr hab. Alicja Budnik
Zawadzka Karolina Zależność pomiędzy urodzeniową długością i masą ciała a osiąganą w okresie dorastania Prof. dr hab. Blandyna Jerszyńska

Rok 4 - studia dzienne

Agacińska Daria
Brychcy Grażyna
Jankowski Krzysztof
Jaremba Agata
John Aleksandra
Kaszuba Karolina
Nowak Ewa
Nowak Hanna
Rogosz Andrzej
Skubida Magdalena
Tilman Justyna
Trawińska Małgorzata
Zawadzka Martyna
Żukowska Magdalena


Rok 4 - studia zaoczne

Lista studentów nie jest jeszcze dostępna


Rok 3 - studia dzienne

Banaszak Piotr
Banaszek Katarzyna
Frątczak Izabela
Kaczmarek Marta
Kosacki Paweł
Macioszczyk Jurand
Radlińska Sandra
Ratajczak Joanna
Świergiel Liliana
Vogt Jennifer
Walendziak Katarzyna
Waniorek Marta
Warach Anna
Matuszewska Marta


Rok 3 - studia zaoczne

Lista studentów nie jest jeszcze dostępna