DYDAKTYKAPlan zajęć - studia stacjonarne

Plan zajęć - studia zaoczne

Terminy zjazdów dla studiów zaocznychZajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu Antropologii w roku 2015/2016

Studia stacjonarne na Wydziale Biologii
Studia niestacjonarne na Wydziale Biologii
Zajęcia na studiach stacjonarnych prowadzone poza Wydziałem Biologii
Zajęcia na studiach niestacjonarnych prowadzone poza Wydziałem Biologii


Studia stacjonarne na Wydziale Biologii

Przedmiot Słuchacze Forma zajęć Liczba godzin Semestr Prowadzący
Matematyka ze statystyką 1 B, Bt L 100 zimowy dr hab. O. Nowak
Psychologia 1 NP. K 30 zimowy dr T. Hanć
Biomedyczne podstawy rozw. i wychow. 1 NP. K 30 zimowy dr T. Hanć
Różnorodność świata zwierząt 1 NP, OŚ L 6 letni prof. K.A. Kaszycka
Metody badań popul.szkieletowych 2 B L
K
40
20
zimowy dr M. Krenz-Niedbała
Budowa i fizjologia człowieka 2 NP. W
L
K
20
30
10
letni prof. A. Budnik
dr G. Liczbińska
Budowa i fizjologia człowieka 2 B W
L
K
20
120
20
letni dr hab. O.Nowak
dr hab.K. Kościński, dr G. Liczbińska, dr A. Myszka
dr hab. K.Kościński
Biodemografia 2, 3 B, NP. W
L
30
60
zimowy prof. A. Budnik
dr G. Liczbińska
Antropologia w naukach stosowanych 2, 3 B, NP. W
L
20
40
zimowy prof. M. Kaczmarek
dr S. Trambacz-Oleszak
Biologia populacji ludzkich 2, 3 B, NP. W
K
20
20
zimowy prof. J. Piontek
dr S. Łukasik
Fizjologia możliwości adaptacji czlowieka do warunków ekstremalnych 2, 3 B, NP, BT W 15 zimowy dr Z. Czapla
Fizjologia wysiłku fizycznego. Wybrane aspekty 2, 3 B, NP. W 15 letni dr Z. Czapla
Biologia starzenia człowieka 2, 3 B, NP, W
L
K
15
25
30
letni dr Z.Czapla, dr A. Szwed
dr Z. Czapla
dr Z.Czapla, dr A.Szwed
Techniki analizy DNA 3 B L 120 zimowy dr inż.. A.Juras
Ewolucja biologiczna i kulturowa człowieka 3 B W
K
20
20
letni prof. K.A. Kaszycka
Seminarium licencjackie 3 B S 30 letni dr Z. Czapla
Pracownia licencjacka 3 B P 75 letni pracownicy zakładów
Journal Club 1 (II˚) B S 20 letni prof. K.A. Kaszycka, prof. M. Kosińska, prof. J. Piontek
Metody statystyczne w biol. i nauczaniu 1 (II˚) NB W
L
15
60
zimowy prof. M. Kosińska
prof. M. Kosińska, dr A. Szwed
Psychologia 1 (II˚) NB K 30 zimowy dr T. Hanć
Biologia zachowań człowieka 1 (II˚) NB W
K
20
20
letni prof. M. Kosińska, dr A. Szwed
dr A. Szwed
Psychologia poznawcza i behawioralna 1 (II˚) Neurobiol. K 30 zimowy dr T. Hanć, dr S. Trambacz-Oleszak
Markery molekularne 1, 2 (II˚) OS, BI L 48 letni dr inż.. A.Juras
Antropologia zdrowia 1, 2 (II˚) B W
L
25
40
zimowy prof. A. Budnik, prof. M. Kaczmarek
Biologia rozwoju człowieka 1, 2 (II˚) B, NB W
K
30
15
zimowy prof. M. Kaczmarek
Mechanizmy rozwoju człowieka 1, 2 (II˚) B, NB,OS W
K
30
10
letni prof. J. Cieślik
Sygnały i komunikacja zwierząt 1, 2 (II˚) B, NB,OS W
K
2
4
letni dr hab. K. Kościński
Wrażliwość człowieka na działanie czynników środowiska 1, 2 (II˚) B, NB,OS W 15 zimowy prof. M. Kosińska
Biologia psychopatologii 1, 2 (II˚) Neurobiol. W
L
30
45
letni dr T. Hanć
dr Z. Czapla, mgr J. Ratajczak
Biologiczne i psychospołeczne aspekty seksualności człowieka 2 (II˚) B, NB W
K
15
15
zimowy prof. M. Kosińska, dr A. Szwed
dr A. Szwed
Biologiczne podstawy procesów poznawczych 2 (II˚) B, NB W
L
16
60
zimowy prof. M. Kaczmarek
dr S. Trambacz-Oleszak
Seminarium magisterskie 2 (II˚) B, NB S 120 prof. A. Budnik, prof. J. Cieślik, prof. M. Kosińska, prof. J. Piontek, prof. B.Jerszyńska, dr hab. O. Nowak
Pracownia magisterska 2 (II˚) B, NB, P 270 pracownicy zakładów
Seminarium doktoranckie St.Doktoranckie S 28 prof. J. Cieślik, prof. J. Piontek, dr A. Szwed, dr T. Hanć
From Conception to Death ... AMU-PIE W 45 zimowy prof. M. Kaczmarek

Wykłady monograficzne

Przedmiot Słuchacze Forma zajęć Liczba godzin Semestr Prowadzący
Neurobiologiczne podłoże i ewolucja kultury 2, 3 B, Bt Wm 15 zimowy prof. A. Budnik
Biologia reakcji seksualnych człowieka 2, 3 B, NP.,BT, OS Wm 15 zimowy prof. M. Kosińska, dr A. Szwed
Kulturowe zróżnicowanie populacji ludzkich 1, 2 (II˚) B, NB, OS Wm 15 letni dr G. Liczbińska

Studia niestacjonarne na Wydziale Biologii

Przedmiot Słuchacze Forma zajęć Liczba godzin Semestr Prowadzący
Matematyka ze statystyką 1 B L
K
20
5
dr hab. O. Nowak
Matematyka ze statystyką 1 OŚ L
K
10
5
dr hab. O. Nowak
Budowa i fizjologia człowieka 2 B W
L
10
40
dr hab. O. Nowak
dr A. Myszka
Ewolucja biologiczna i kulturowa człowieka 3 B K 15 prof. K.A. Kaszycka
Biodemografia 3 B W
L
15
15
prof. A. Budnik
dr G. Liczbińska
Techniki analizy DNA 3 B L 15 dr inż. A. Juras
Neurobiologiczne podłoże i ewolucja kultury 3 B W
L
9
9
prof. A. Budnik
Seminarium licencjackie 3 B S 6 dr hab. O. Nowak
Wybrane techniki badawcze w morfologii człowieka 3 B W
L
9
9
letni prof. B. Jerszyńska
Journal Club 1 (II˚) B S 6 prof. K.A. Kaszycka
Ekologia człowieka 2 (II˚) B W
K
5
10
zimowy dr hab. K. Kościński
Biologia atrakcyjności fizycznej człowieka 2 (II˚) B Wm 9 zimowy dr hab. K. Kościński
Seminarium magisterskie 2 (II˚) B S 30 prof. M. Kaczmarek
Pracownia magisterska 2 (II˚) B P 150 prof. M. Kaczmarek, dr A. Szwed, T. Hanć, S.Trambacz-Oleszak

Wykład dla słuchaczy Studium Doktoranckiego

Przedmiot Słuchacze Forma zajęć Liczba godzin Semestr Prowadzący
Ewolucja człowieka St.Doktoranckie UAM W 20 zimowy prof. K.A. Kaszycka

Zajęcia na studiach stacjonarnych prowadzone poza Wydziałem Biologii

Przedmiot Słuchacze Forma zajęć Liczba godzin Semestr Prowadzący
Podstawy biologicznego rozwoju człowieka 1 Pedagogika K 150 zimowy dr Z. Czapla, dr S. Trambacz-Oleszak
Anatomia i fizj. ukł. nerwow 1 Ped. Specjal. W
K
30
45
letni dr A. Szwed
dr A. Szwed, mgr A. John
Elementy patologii układu nerwowego 1 Ped. Specjal. W 15 zimowy dr A. Szwed
Antropologia fizyczna 2 Archeologia W
L
30
60
zimowy prof. J. Piontek
dr M. Krenz-Niedbała, dr S.Łukasik
Czy istnieją rasy ludzkie? I˚ i II˚ Etnologia K 30 zimowy prof. K.A. Kaszycka
Biologia człowieka 1 1 Biofizyka W
L
30
15
letni dr A. Szwed,
Biologia człowieka 3 2 Biofizyka W
L
30
15
letni dr Z. Czapla
Fizjologia rekreacji 1 TiR W 20 letni dr Z. Czapla

Zajęcia na studiach niestacjonarnych prowadzone poza Wydziałem Biologii

Przedmiot Słuchacze Forma zajęć Liczba godzin Semestr Prowadzący
Fizjologia rekreacji 1 TiR W 15 letni dr Z. Czapla
Anatomia i fizjologia układu nerwowego 1 Ped. Specjal. W 15 letni dr A. Szwed
Elementy patologii układu nerwowego II˚ Ped.Specjal. W 10 zimowy dr A. Szwed
Biologia człowieka 1 2 Biofizyka W 30 letni prof. J. Cieślik
Biologia człowieka 3 2 Biofizyka W 30 letni dr Z. Czapla