Dashboard
Opracowanie sond molekularnych do rekonstrukcji struktury genetycznej populacji pradziejowych na podstawie analizy kopalnego DNA
PI: Anna Juras (PhD)
NCN MINIATURA 2017/01/X/NZ8/01472